Semeini familni siistemni konstelacii

За кого са полезни фамилните констелации?

Всички ние сме родени и принадлежим на определено семейство. Дори и да не го съзнаваме, всеки от нас има неразрешени въпроси по отношение на фамилните връзки. За всеки ще има …