Pritcha za strlata, myglata i vyatyra

Притча за стрелата, мъглата и вятъра

– Учителю, – попитал веднъж един ученик, – защо в живота ни се появяват трудности, които пречат да достигнем целите си, отклоняват ни от избрания път, карат ни да признаем …