Modernata "Chervena shapchica

Модерната „Червена шапцица“

„Червената шапчица живеела в урегулиран поземлен имот (УПИ), предназначен за жилищни нужди, находящ се в малко село, разположено в непосредствена близост до имоти, част от държавния горски фонд. От другата част …