Думи като Висш Аз, истински Аз и „заключено великолепие“… звучат добре, но за много хора си остават абстрактна теория. От друга страна, почти всеки е имал съприкосновение с Висшия си Аз. Най-често срещани са два метода: да видите качествата на собствената си индивидуалност отразени в други хора, на които се възхищавате, и/или при върховните духовни преживявания.

Вероятно ще ви прозвучи странно, че можем да разпознаем собствената си духовна природа в някого другиго. Хората сме психологически устроени по такъв начин, че външният свят отразява вътрешния. Когато говорим за проекции, обикновено става въпрос за проектиране върху околната ни реалност и хора на негативните ни характеристики, обикновено потиснати и несъзнавани. Забелязваме в света около нас онези неща, които присъстват и в собствения ни нрав. Тази концепция не се харесва особено на егото. Може да се опитвате да се измъкнете от нея, мислейки се за изключение от правилото, но тя си е неизбежно вярна.

Проекцията обаче касае не само характеристиките с етикет „негативни“, а също така и положителните. Положителните черти, таланти и добродетели, които виждаме в другите и на които се възхищаваме, са качествата на собствения ни Висш Аз, нереализираният ни потенциалът.

Запишете си имената на няколко души, към които изпитвате голямо уважение и възхищение. Изберете поне една жена и един мъж. После опишете положителните качества, които виждате у всеки, когото сте избрали. Всички тези качества съществуват във  вас като потeнциал, иначе не бихте могли да ги разпознаете в другите. Естествено в рамките на един живот може да не развиете пълния потенциал на своята индивидуалност. Все пак е вдъхновяващо и обнадеждаващо да знаете, че тези добродетели живеят във вас.

Прозренията, които идват с осъзнаването na положителната проекция, предоставят един вид насока относно природата на Висшия ни Аз. Не по-малко важно е и откровението, като идва от върховните преживявания. Думата откровение е подходяща тук, макар и никога да не сте мислили за себе си като за ясновидец или пророк. При по-внимателен преглед… със сигурност ще си спомните някои необикновени моменти, в които сте схванали по-мащабната картина на смисъла на живота.

Върховните духовни моменти, които проявяват качествата на Висшия Аз, идват както по обикновен, така и по изключителен начин. Разходка сред природата или обикновена проява на обич към някого могат внезапно да се превърнат в откровение. Най-неочаквано познатите ни личностни модели на мислене и усещане изчезват и вие се свързвате с друга страна от себе си. Разкриването на вашата индивидуалност може да стане и чрез необикновен и вдъхновяващ сън, дълбоко преживяване при молитва или медитация също може да е източник на върхов момент.

Обобщете какво сте прозрели относно Висшия си Аз. Комбинирайте разбирането, което идва от идентифицирането с позитивните проекции и от преживяванията на върховните духовни моменти. Създайте, колкото е възможно по-ясен образ на тази част от себе си, която е отстранена от колелото на личността ви. Това е друг център на личностната идентичност, която е не по-малко автентична.

Следващата стъпка е да ѝ дадете име или обозначение. Изберете думи, които определят или описват това кътче от вас. Например: единство на целя живот; служене на Исус; безгранична енергия и любов; или друго, както вие го почувствате, но да го разпознавате дълбоко във вас като истина.  Разбира се, не може да очаквате да сте постоянно във връзка със центъра на своята индивидуалност. Възможно е обаче да го опознаете толкова ясно, че да ви напътства при вземането на важни решения, да ви дава ежедневно вдъхновение.

Тълкованията на Едгар Кейси наричат този личностен стандарт духовен идеал. Смисълът е не да се вините за неизбежно съпътстващите ви недостатъци, а да заявите истината за себе си и да се насочите в правилната посока. По някакъв начин формулирането на духовния идеал е свързано с мисията на живота ви. Те не са едно и също, защото духовната ви мисия включва специфични задачи и служене. Но познанието на вашата най-висша цел в живота ви се намира в индивидуалната ви същност. Реализирането на мисията ви, което е различно от узнаването ѝ – изисква Висшият ви Аз да впрегне талантите на вашата личност и да направлява нейните азове. Колкото по-наясно сте с качествата на истинската си същност, толкова по-вероятно е да успеете.

Духовният идеал става маяк за вашето съзнание, докато се придвижва из безбройните измерения на духа. Идеалът посочва нивото на съзнание, от което каним напътстващия дух да се разкрие. При това духовният идеал започва да служи като стандарт, с който можете да съпоставяте и оценявате информацията идваща от вашата интуиция, сънища и всяка друга форма на постъпващо отвътре или отвън напътствие. Действително без идеал сме като кораб без кормило. Но с ясно усещане за духовен идеал ние сме готови да вървим напред, да управляваме и следваме призванието на живота си.

Марк Търстън, из „Как да открием призванието на душата си“

Снимка на Angela Yuriko Smith от Pixabay

 

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *