Интегрална теория и Интегрален подход

Кен Уилбър е изтъкнат учен на интегралния етап на човешкото развитие. Според известният психолог и писател философията, психологията,  както и другите науки, се нуждаят от ново представяне. Именно той успява да направи много открития чрез комбиниране на психология, социология, философия, мистицизъм и религиозни изследвания. Благодарение на неговото творческо мислене, човек намира необичайни и впечатляващи подходи към вече установените концепции. 

Често наричан "Айнщайн на изследванията на съзнанието", Кен Уилбър е международно признат лидер, основател на Integral Institute и съосновател на Integral Life. Той е най-превежданият академичен писател в Америка, с 25 книги, преведени на около 30 чужди езика, някои от тях и на български. Творбите на  Кен Уилбър предлагат основата на новата парадигма на науката и обществото. Започват да го считат за основоположник на нов мироглед, чийто ефект върху психологическите, социалните, академичните и религиозни институции ще бъде не по-малък от този на Дарвин, Фройд и Айнщайн - и светът никога няма да бъде същия." Известен още с широко призната и в много начини приложима Интегрална карта на Космоса, наречена Квадрантна теория. Това е и теоретичната основа на интегралния подход, с който Кен Уилбър е толкова известен. 

Огромната необходимост от съчетаването им в методичен подход е породена от сложното време, в което живеем. Време на безумно много информация протичаща през нас, без физическа възможност да я обработим и адаптираме. Всичко това ни обърква и губим себе си...

Интегралният подход гарантира, че използвате пълния набор от ресурси за всяка ситуация, с по-голяма вероятност за успех.

Основната идея е, че цялото съществуване, цялото знание може да бъде картографирано в четири основни квадранта , лежащи в основата на Вселената . Това разделение се основава на две перспективи: вътрешна и външна, от едната страна, и единствено и множествено число, от друга. Събирайки ги, стигаме до четири квадрант ****Аз, Ти, То/Това и Те

Всички аспекти на човешкия опит могат да бъдат разделени на вътрешни и външни, както и на колективни и индивидуални. Нека си представим това под формата на 4 сектора/квадрант разделен на четири/:

  • *Аз -Горен ляв сектор описва „Аз“ –  нашият вътрешен свят. Това, което ние мислим за себе си, нашите емоции и настроения. 
  • *Ти – Когато искаме да намерим взаимно разбиране „аз“ и „ти“ стават „ние“ – долен ляв квадрант. Този сектор е нашата обща култура и традиции. В процеса на взаимодействие на „Аз“ с „Ти“ възниква  приемане и разбиране за другия. Секторът е отговорен и за доброто или морала.
  • *То-Горен десен сектор засяга процесите около понятието „то“, тоест това, което може да се възприеме от сетивата или с помощта на технически устройства.  Включва естествените науки, невронауката и т.н.
  • *Те -Долен десен сектор отговаря за област „Те“ – социална, екологична, икономическа, комуникационна система, включват също социалните науки, антропологията. Най-важното в този сектор е взаимодействието на системите с индивида.

Светът е едно невероятно, загадъчно и сложно място. Цялостната рамка на интегралната теория е особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме, за да даде своя принос и да се справи с наближаващите проблеми, пред които ще се изправим през 21-ви век.

Интегралната теория, създавайки ни пространство за повече гледни точки спомага за взимането на жизнеспособни решения. Особено внимание се обръща на гледните точки, които са в противоречие с навиците ни на мислене и усещане. Всички ние сме изтъкани от противоречия. Единствения начин да не бъдем разкъсвани от тях е да ги разпознаем и осъзнаем причините за тях.  

Едва тогава разбираме, че сме многоизмерни същества, спираме да се страхуваме, способни сме да си простим, започваме да се обичаме, способни сме да творим и крилатата фраза „ние сме творци на живота си“ се изпълва със смисъл.

Приложението на тази ИНТЕГРАЛНА КАРТА е следното: всяко решение, което интегрира само една от тези четири основни гледни точки, е непълно и едностранчиво. Особено когато става въпрос за сложни проблеми, при които причините са множество и преплетени, от решаващо значение е всяка от тези четири гледни точки да бъде интегрирана.

В нашата непрекъснато развиваща се вселена, интегралната теория призовава всеки от нас да се стреми към множество гледни точки – особено тези, които са в противоречие с нашите собствени навици на мислене и усещане. Само чрез разработването на такава световноцентристка перспектива можем да постигнем адекватно взаимно разбирателство, отчаяно необходимо на планета, разпокъсана от конфликт на светогледи и подходи.

За повече информация:https://integral-bg.eu/ https://integrallife.com/