В книгата „Завръщането на свещеното познание на катара“… юристът Александър Миланов представя системата Катара. Катара е система за единството между звука и светлината. Разглежда Вселената като 15-измерна времева матрица, създадена преди 950 млрд. г., и пълна с живот. Времето според нея е статично, а всички събития се случват едновременно.  Идеята на тази книга е да запознае българските читатели с информацията предадена от Съюза на пазителите, чрез мултиизмерна комуникация с Йеша Ашаяна. Знанието, което се описва в тази книга е по-скоро цялостна космогония, кохерентна и предадена разбираемо.  Говорителите на Съюза на пазителите получават, обработват и превеждат информация, посредством информационен обмен, наречен Кейлонта комуникацията.

Кейлонта транссмисията се различава от ченалинг по това, че при първата няма сливане на индивидуалното съзнание с другата същност или с части от своята същност в други измерения. При ченалинг има опасност от увреждане на човешкото ДНК, което може да възпрепятства биологично-духовната еволюция на човека, който го извършва. Кейлонта преносът може да се оприличи на изпращането на имейл с архивирани файлове, чиято информация се извлича от получателя в удобно за него/нея време.

Този вид пренос е форма на дистанционно предаване на символи, наричани кейлонта кодове, които попадат в биоенергетиката на човек. След като информацията попада в биоенергийното поле, тя се обработва подсъзнантелно от неврологичната система на тялото, за да се превърне в електронен импулс, който човешката биология превежда в съответния, разбираем за човека език. След това информацията се появява в ума под формата на думи и образи.

При анализ на всяка информация, е необходимо да знаем източника, средството за предаване на информацията, както и да оценим нейната непротиворечивост, последователност и послание. Личната оценка на Александър Миланов относно информацията от Съюза на пазителите, предадена чрез Йеша Ашаяна е базирана на цялостно изследване не 1200 часа лекции и всички достъпни ръководства и книги. Според него информацията е изключително последователна, кохерентна, конкретна и посланията са много ясни и духовно обогатяващи като изграждат много обширен и хармоничен светоглед. Когато човек борави с каквато и да е информация – твърди следва да бъде аналитично, но е добре също да изградим нагласа да усещаме енергията и намерението, вложени в нея – до каква степен резонира с цялостния ни светоглед и с това, което ни се струва правдоподобно. Едно от нещата, които е важно да се разгледат при свещено познание или информация, която претендира за това, е именно спокойното вътрешно възприятие за истинност.

Също така Авторът следва тезата, че неналагането на едно познание и неговото добро обяснение, се явяват задължителните условия за изразяване на уважение спрямо читателите и слушателите и зачитане на тяхната воля. Дори обикновеното разсъждаване на теми като произхода на човечеството, съществуването на извънземни раси и статичността на времето, се явява полезно занимание за всеки човек. Разглеждайки една информация от позицията на свещеното познание, към което следва да имаме конструктивен скептицизъм и изследователски дух, ни помагат да израстваме много повече, отколкото ако му вярваме сляпо и го превръщаме в неразбираема догма или ако го пренебрегваме и гледаме на него като на обикновени фантазии.

С огромно уважение и благодарност за труда, който е извършила и продължава да върши официалният говорител на Съюза на пазителите – Йеша Ашаяна в представянето на Катара ученията за свобода, Авторът -Александър Миланов се стреми да направи това познание разбираемо и достъпно за българския читател.

В книгата се дават конкретни отговори на въпроси като например: Какво е Абсолютът? Кога, къде и защо е създадена човешката раса? Кога е възникнала и кога е била заселена нашата времева матрица? Кои са звездните раси, които я обитават и какви са отношенията помежду им? Какво представляват измеренията в космоса и как се съотнасят към фината структура на човека? Колко измерения съществуват и какъв е моделът, по който са изградени? Какви са пространственовремевите рамки, в които се прераждат хората? Къде се намират душите ни и от какво са съставени? С какви звездни раси е свързано човечеството? Каква е пред-древната история на хората и кои са индиго и илюминати расите? Какво е значението на свещените места на планетата ни и как да разберем кои ни оказват благоприятно въздействие и кои не? Какви космични събития се случват в настоящето ни? Какво представлява процесът на възнасяне? Какво е темпларът на Земята?

Всички тези въпроси са отправни точки, които разширяват съзнанието ни и ни помагат да се ориентираме по-добре в динамиката на взаимовръзките на микрокосмоса и макрокосмоса. Това съответно означава да разберем по-добре себе си и заобикалящата ни реалност.

Из „Завръщането свещеното познание на Катара“ – Александър Миланов

Книгата е достъпна в електронен вариант като ebook на https://www.smashwords.com/books/view/599219

Материалът подготви: Красимира Златева

 

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *