За нас

Добре дошли в Интегрална обител К А Л Е М-А

Думата „обител“ е с дълбоко сакрално значение. Във физическия свят тя е за обозначение на пространство със специфична духовна атмосфера. Такова пространство е и в дълбочината на вътрешния свят, където е сърцевината на същността ни. Именно там се срещаме със себе си – опознаваме, приемаме и почитаме потиснатите части от същността, за да разпознаем себе си като цялостни. Това определя вътрешната ни обител като интегрална.

Калем-а е импулса, който привнасяме с дейността си – клончето, което, ако човек прегърне и захрани със собствените си ресурси, може да израсне и роди плодове. 

Кои сме ние?

Пътуващите обратно към себе си. Избягали от измамно удобната люлка на конформизма и последвали Сърцето си. Всеки по своя път, но в тясно сътрудничество… и в една посока. ЗаЕдно за Едно в това вълнуващо Интегрално пътуване! И в името на Цялото! 

Нашата дейност

Сътрудничим си в полето на интегралното развитие и духовна еволюция, като зачитаме и почитаме  Универсалните природни закони и Системни пронципи. И с ясното съзнание, че за всичко това, са потребни и чисти, детоксирани тела. 

Integral-art.pres e виртуална интегрална обител – пространство и време посветено на всички нас. Публикуваната информация е плодородното поле, където всеки би могъл да направи първите стъпки в интегралното си пътуване, в духовното си израстване… за своето ЖивоРаждане!  Можете да я ползвате, за да разширите своето познание, мисловен хоризонт и улесните еволюционните си процеси. Както и всеки в Пътя, да обогати пространството ни, като сподели своите познания, трансформативни, духовни и целебни практики и лични Прозрения и Преживявания.

Нашите принципи

В блога публикуваме разностранна информация свързана с езотеричното познание, екзотерика и интегралното развитие, трансперсоналната, енергийната и интегрална психология,  като следваме тезата на  Александър Миланов,  учредител и управител на фондация Граждани на Новата епоха:

Неналагането на едно познание и неговото добро обяснение, се явяват задължителните условия за изразяване на уважение спрямо читателите и слушателите и зачитане на тяхната воля. Дори обикновеното разсъждаване на теми като произхода на човечеството, съществуването на извънземни раси и статичността на времето, се явява полезно занимание за всеки човек. Разглеждайки една информация от позицията на свещеното познание, към което следва да имаме конструктивен скептицизъм и изследователски дух, ни помагат да израстваме много повече, отколкото ако му вярваме сляпо и го превръщаме в неразбираема догма или ако го пренебрегваме и гледаме на него като на обикновени фантазии.“

Нашата идея

 
Да инициираме и провокираме процеса на себепознание, духовното израстване и детокс на физическото ни тяло, което е предпоставка за положителната промяна в живота Ви в различните му аспекти.

Посоката в живота ни е вътрешната революция> 

Призванието ни е да следвам посоката> 

Дейността ни е обет за призванието ни> 

Подписът ни е заверата, че е за доброто на всички нас! 

!!! Интегралните индивидуални и групови дейности способстват за личностна  и духовна трансформация. Те подобравят физическото здраве, като превантивна мярка, но НЕ лекуват и НЕ заместват медицинските и психотерапевтичните услуги и дейности. Не са подходящи за хора със сериозни здравословни  проблеми, както на физическо така и на ментално ниво, за които следва да се обърнете към съответните специалисти в сферата на медицината или психотерапията. При такива случаи може да се работи с алтернативни методи/услуги, единствено съгласувано с луващият Ви лекар.

Очакваме вашите коментари, мнения и препоръки и вярваме, че заедно може да постигнем много!

Може да ни пишете в коментар от формата в блога, на  или директно от формата за Контакт

Ще се радваме ако желаете да споделите и обогатите това място със своето познание, духовни прозрения и опит, за което предварително Ви благоДарим! 

Интегрална Обител Калема
 
 

В УСЛУГА НА ВАС: