Интегралното хранене е форма на хранене, насочена към поддържането на най-висшите процеси в човешкото тяло, като тук основен показател са различните видове напрежение. Това напрежение се привнася или формира в организма от храната, която може да бъде разложена според честотните си показатели.

Интегралното хранене е област от интегралната медицина, тъй като неговите закони включват принципа за запазване на енергията и то веднага настройва човека към себепредпазване от разрушаването и разлагането. Интегралното хранене е високочестотно хранене.

Високочестотно хранене

Високочестотното хранене е хранене с храна, чиито вибрации определяме като високочестотни. Тази храна създава определено напрежение с помощта на енергийните, минерални или кристални източници, с които е обогатена. За такава храна се смятат продуктите, израсли в зона с особени енергийни условия (например високопланинска зона), богата на минерални залежи област или пък храна, получена чрез дестилиране, която има способността да концентрира активните вещества на определено растение или минерал и да ги превръща в самостоятелен продукт.

Подобно нещо се наблюдава, когато от растението се получава, например, етерично масло, като свойствата му се концентрират с помощта на освобождаването или, напротив, уплътняването на активната съставка на растението, което само по себе си променя напрежението на съставките на растението и, следователно, неговата честотност.

Това се вижда ясно и в степента на проникване на маслото – колкото по-висока е концентрацията му, толкова по-висока е честотността му, а с нея и способността на маслото да прониква. С други думи тук имаме не просто различни молекулярни формати, но и разнообразна насоченост.

Така високочестотното хранене е не просто силно концентриран вид храна, а вид храна, който има различни закони на живот, благодарение на които тя не просто се внедрява в клетката ни, но и се усвоява от нея.

Високочестотната храна не просто се настройва или дори, да кажем, напряга системите и органите на нашето тяло, но и се внедрява в тях, което всъщност правят и витамините, но в много слаба степен. След това е важно да разберем, че храната на обикновения човек обслужва вътрешните му процеси, които всъщност са насочени не към повишаването на тоналността на организма, а към разлагане и извеждане.

Храната на съвременния човек бива усвоявана в най-добрия случай на 30% (да не се бърка с обработването на храната). За сравнение да вземем меда, който се усвоява напълно (ако, разбира се, е истински) и която и да е плътна храна.

В интегралното хранене особено място заема взаимодействието с белтъците. За този тип хранене е важно преди всичко поддържането на белтъците в клетките на мозъка, а това е различно от поддържането на белтъците в клетките на черния дроб, например.

Има два начина да осигурим нормалното функциониране на белтъците в черния дроб: първият е да се захранваме с аминокиселини, като така заместваме едното с друго; а вторият – да синхронизираме клетките и да намалим външната си зависимост от белтъците. За тази цел обаче е необходимо да се научим да храним клетките на мозъка си, тъй като те са основата на резонирането.

Интегралното хранене не само оптимизира всички системи, но и намалява процеса на разпад, на отмиране на клетката. Тъй като в задачите на интегралното хранене влиза преди всичко храненето на енергийно по-високоорганизираните процеси в нашето тяло, то белтъкът се разглежда като следствие.

Разбира се, в период на растеж на организма трябва да вземем предвид и да обърнем по-голямо внимание на, така да се каже, „впечатляващата физика“ на нашето тяло, но когато организмът е вече сформиран, тогава какво храним? Храним това, което трябва да умира и да поддържа банална енергийна активност. До какво води това е вече видно: мързел, апатия, агресия и пр. 

Мозъкът в тази ситуация отдавна вече е станал депо за съхраняване на едва движещи се локомотиви. И никой не иска, а и не може, да разбере това, тъй като липсата на мислене и прекомерната раздразнителност от това, което ни е непривично и непонятно, не ни позволява действително да изследваме този въпрос.

Несъмнено, интегралното хранене трябва да бъде насочено към онзи, който е готов да се усъвършенства или не потиска собствената си природа. И това не означава диета или вселекуващо хапче. А дисциплина на действията, формиране на усилие в мозъка и наука за регенерирането на енергията. Затова тук няма място за невежи, затлъстели физици или пасионарни личности, заседнали на превала на своите увлечения.

Вие, разбира се, можете да повдигнете въпроса за необходимостта от различни компоненти, но това е въпрос, засягащ настройката, ако искате, звученето на различни органи. С други думи, когато говорим за вибрацията на храната, ние трябва да разбираме включително и вибрацията на човека. Защото онзи, който е привикнал с месото, не слуша много вегетарианеца, който от своя страна е напълно способен да обърне внимание на слънцеяда. Тоест тук не бива да се търси доказателствена база, тъй като е необходимо определено усилие и опит в поддържането на състояние на независимост от храната.

Съществуват безброй доказателства за съществуването на хора, които са живели или живеят без храна, но това не променя общия пласт на зависимост от разложението. Защото разложението и гниенето са също вид енергиен процес, който може да се нарече хранене с нискочестотна храна. 

На него не просто разчита голяма част от човечеството, на него е построена и цялата доказателствена база на храненето (а на нея – цели потребителски институции), затова всеки опит за доказване води до напразно губене на време. При това външно вегетарианецът и месоядецът вече съществуват. А ако погледнем само 20-25 години назад ще видим, че те тогава съществуваха в състояние на тлееща вражда.

Такава е и ситуацията с мисленето, движението и дишането – трите основни източника на подхранване, които се разбират и декларират съгласно личностната мерзост, а не от гледна точка на действително умозрение. За интегралното дишане е опасно да свежда всичко до тясното разбиране, че храната е това, което попада в стомаха.

Докато не разберем теорията на интегралните полета , ще разглеждаме всичко от гледна точка на полето, което доминира над нас, т.е. третото интегрално поле (и второто, ако мозъкът зависи от разрушението или обслужва разрушението). А всяко поле има своя форма на подхранване, която трудно подлежи на разбиране, ако човек не умее да усвоява енергията въобще. Интегралното хранене се опира на законите на четвъртото интегрално поле, т.е. законите на свързване.

 

Ако, например, третото интегрално поле ни учи да усвояваме енергията на пространството, то петото – енергията с друга тоналност или, да кажем, възбуждането, шестото ни учи да усвояваме ефира, осмото – звука, деветото – кристалите, десетото – геометрията. С други думи тази тема изисква най-малкото способност на мозъка да възприема казаното. Човек с непдготвения мозък не би могъл да постигне задълбоченост в опознаването на интегралността.

Интегралното хранене трябва да разпознава нуждите на тялото и да се интегрира в него. За интегрираното хранене отговаря мозъкът. Интегралното хранене е система, която задейства различни механизми на нашия организъм и ги кара да се подхранват не само от входящата храна, но и автономно. Разбирането на интегралното хранене изисква време, тъй като първият етап трябва да доведе до възстановяване на мозъка и извеждането му на различна скала на съществуване.

Докато човек не разбере как да подхранва мозъка си, докато не възстанови геометрията (не я синхронизира), той остава подчинен на нискочестотната храна и в такъв случай няма смисъл да се обяснява каквото и да било, тъй като дори самата дума „хранене“ е сведена в съзнанието до разбирането на храната като продукт за потребление. Интегралното хранене е енергия и да се научим да възприемаме енергийните частици на тази енергия не е никак лесно дори за онези, които вярват в това, то е процес, който не зависи и от социално-обредната схема на хранене.

Интегралното хранене е хранене с концентрирана енергия. Физическият смисъл на тази енергия в квантовата механика се определя от честотата на колебанията на вълновата функция. А още по-точно от формулата „енергията е пропорционална на честотата“ (по формулата на Планк E=hν0). Така всяка храна може да бъде разложена по скалата на честотата.

В момента храната, към която човек е привикнал, има повишен коефициент на смъртност. Коефициентът на смъртност е параметър, който определя жизнения потенциал на продукта, неговата способност да съхранява енергия. При употребата на продукти с висок коефициент на смъртност се формира зависимост от по-груби енергии и се задейства процес на разлагане на тялото. В резултат, това води до невъзможност да се подхранват по-високите енергосистеми, като например мозъка и до подчиняване и приучаване на тялото към процеса на умиране.

Освен това в последно време се наблюдава повишаване на честотата на планетата. Честотата на вибриране на Земята представлява конкретната пулсация на планетата, на която реагира човешкото съзнание и тяло. Тази честота се образува в резултат на взаимодействието на Земята и макрокосмоса. В науката това намира израз в показателите делта, тета, алфа, бета и гама-вълни. В един и същ момент около Земята честотата варира в диапазона от 8 до 20 Hz. Причината за това е изменянето на наклона и скоростта на въртене на Земята и изменянето на качествата на йоносферата.

Източник: https://www.olegcherne.ru/

Изображение: https://pixabay.com/ .

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *