Kакво стои зад човешката разрушителност или това, което често наричаме зло.

Разбира се, ние не можем да знаем пълната природа на злото или разрушението, точно както не можем да знаем пълнотата на универсалното творение. Ние сме ограничени до човешка перспектива, но ако нашите индивидуални гледни точки към тази универсална сила могат да се развият, нашата култура ще се развие като следствие. Възможно е да ограничаваме собствената си еволюция, като се придържаме към остарели гледни точки за унищожение и със сигурност като отричаме неговата природа.

Както в крайна сметка осъзнахме, източникът на нашата разрушителност е толкова голям и толкова първичен за самото творение, че човешкото зло си дойде на мястото, след като успяхме да видим тези фактори. Както изследваме в по-късните глави, ние наистина можем да управляваме нашата разрушителност много по-добре и трябва да се научим да правим това, но тъмната страна е толкова енергична, че никога не можем напълно да я избягаме. Източният символ Ин-Ян ни дава представа за размера на разрушителната сила. Ако може да се види, че този символ представлява създаване и унищожение, можем да видим, че унищожението обхваща буквално половината от структурата. Разрушителната сила във Вселената има огромен потенциал.

ИНЕТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ Интегралното консултиране е базирано на Интегралната философия на Кен Уилбър и Интегралната теория на еволюцията. Думата интегралнo означава цялостнo, включващo, немаргинализиращо и обхващащо. Интегралните подходи към всяка област се опитват да бъдат точно това: Споделят се различни перспективи, подходи и методологии в рамките на един последователен преглед върху темата. Методът е „жив“ и продължава да се обогатява и развива.

Винаги е имало разногласия между философи и теолози по отношение на границите на злото. По-внимателният наблюдател е забелязал, че злото не се ограничава до човешките взаимодействия. Нашата митология е пълна с мотиви и герои, които представляват универсална сила на унищожение с женски и мъжки атрибути. Хиндуисткото божество Кали е добре известно олицетворение на женската сила на разпадането и хаоса и има мъжествени разрушители, включително християнския дявол и много зли духове и демони в древните системи от вярвания. Може да се направи цяло проучване за локализирането и каталогизирането на тези разрушителни форми.

Сега учените се присъединиха и откриха елементарни сили зад тези митологични мотиви, като вечно присъстващата сила на ентропията, която разрушава целия ред с течение на времето. Частиците антиматерия балансират полярните заряди на частиците на материята и напоследък в теоретичните модели се появиха зловещи форми, наречени тъмна материя и тъмна енергия.

Стана очевидно, че всеки домейн във Вселената непрекъснато се сблъсква с тази разрушителна сила. Той винаги присъства, от субатомно ниво до естествени екосистеми, до човешки взаимоотношения и култура. И трябва да се запитаме защо е така. Трябва да има много добра причина, поради която универсалната тъмнина е толкова мощна и преобладаваща, колкото е. Силата зад това, което наричаме зло, е резултат от сътворението и е неразделен и необходим партньор на еволюционната сила във Вселената. Създаването и унищожението всъщност са партньори и равни и са ефекти един на друг в главната игра, която наричаме вселената, реалността или живота. Разрушителната сила във Вселената се оказва самият механизъм, който кара творението да работи, а творението е механизмът зад разрушителната сила. Вярвам, че някои от нашите културни предшественици са знаели това, но в сегашното ни състояние все още не сме разбрали тази динамика.

Колин Дейвис, Из „Разбиване на кодовете на личния и колективния мрак“

Материалът подготви: Красимира Златева

Свързани статии:

Майсторската игра – втора част

Сянка с двоен характер -трета част

Тъмният създател- четвърта част

Застраховка за почтеност на Твоческата динамика -пета част

Субективният мрак- шеста част

ДИНАМИКА НА РАЗРУШИТЕЛНАТА СИЛА – седма част

ИНТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *