От 1920 г. биолози използват термина „морфогенетични полета“, за да определят полетата, даващи форма на биологичните системи, а в последно време биологът Рупърт Шелдрейк разшири, прецизира и популяризира понятието като „морфологични полета“. Принципът е прост: формата следва полето. Биологичните структури се моделират от невидими организиращи полета.

Semeini - familni konstelacii-maeta princip na prioriteta
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ * Констелациите са театрална методология, която използва пространство, движение и проксемика… за представяне и изследване на динамиката в родовата или друга система. По същество представлява външната проекция на вътрешния модел на общностната система. Корените на подхода са дълбоки, с древен произход, като Хелингер го  преоткрива и обогатява със своите остри, но безценни прозрения. Системните семейните констелации ни свързват именно с морфогенетичното поле, където е достъпна информация за членовете на една система и в което присъстват паметта за всички значими събития и чувства от живота им.

Жълъдът носи отпечатъка на дъба не само в гените си, но също и в морфологичното поле. Ще попитате: а нима гените му не носят цялата закодирана информация, необходима за израстване на дървото? Защо да добавяме още понятия? Защото гените създават частите, не цялото. Никой не е открил съществуването на ген, който да сглобява всички части в едно цяло. Няма ДНК код, който да кара жълъда да се трансформира в дъб, поповата лъжичка в жаба, яйцето в щраус. Както казва Шелдрейк „Свойствата се проектират върху гените, с което далеч надхвърлят техните познати химически роли.“ Според заключенията на тези учени ембрионът носи информационно поле, което го насочва, за да достигне зрелост и контролира инстинктивното му поведение. Те са убедени, че формогенериращите полета са толкова съществени за биологичното развитие, колкото и гените.

На база тези данни Робърт Бекер, хирург и Нобелов кандидат, заключава: „Очевидно, химическите носители не могат да предадат тази голяма организационна сложност – вероятно съществува нещо друго – нещо подобно на морфогенетичното поле, което съдържа в себе си цялостния организационен план.“
Не е изненадващо, че тази концепция е спорна, но тя очертава някои неизследвани механизми на наследствеността, последствията от които са много дълбоки.

Ако успеете да трансформирате едно организирано в дълбочина поле, което е пагубно за здравето ви, вие ще дадете невероятно мощен тласък на цялостното ви здравословно състояние. Полето на навиците е изградено от природна сила, която е толкова истинска, колкото гравитацията и електромагнитните полета. То обгражда и прониква дълбоко в живата система – тяло, орган, клетка. Това е „зоната на влияние“, която носи информацията, организира енергията и дава форма на живите организми. Полето на навиците е силно устойчива енергия. То е матрицата, даваща форма на другите енергийни системи и накрая на цялото биологично развитие.

Наричам организиращото поле – поле на навиците, защото то поддържа привичките на тялото, ума и духа. То е устроено така, че да съхранява създаденото от еволюцията. Целта му е да ви пази от промени! Полетата на навиците винаги се съпротивляват на новите неща. Но понеже нашето тяло се развива, адаптирайки се към вече несъществуващ свят, а условията около нас се изменят с главозамайваща скорост, става критично необходимо да променим нашите навици, които ни държат заключени в остарели модели на адаптация.

ИНТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ * Цялостната рамка на Интегралното консултиране е особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме, за да се справи с динамиката и процесите на субективно и обективно ниво. Интегралното консултиране е преживелищен метод, който помага за създаване на яснота в мъглата от емоции и мисли; опознаване и интегриране на сенчестите аспекти; посока и мотивация за проектиране на желаната реалност. 

Полето на навиците всъщност представлява конфигурация от много полета, които влияят върху определени навици. Възможно е да промените полето си така, че да стимулирате всяка промяна, която желаете. Предполагам, дебатите ще продължат още известно време, защото морфологичните полета са твърде фини, за да се регистрират от стандартните измервателни уреди, а цялата теория изглежда в известна степен метафизична от гледна точка на традиционната наука. Всъщност тя е не по-метафизична от теорията за гравитацията – друго поле, което не можем директно да видим, а познаваме само свойствата му.

Изглежда, полетата на навиците взаимодействат директно с информацията, постъпваща от околната среда. Подобно на другите фини енергии те не са локализирани, т.е. тяхното влияние не е непременно ограничено от местоположението им. Много изследвания са доказали, че човешките намерения влияят на отдалечени биологични събития. Вероятно полетата, които организират физиологичните процеси, се променят от мисълта.

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА АУРИЧНОТО ПОЛЕ ОТ ПОЛЕТО НА НАВИКА.
Полетата на навиците изглежда са енергийна система от друг порядък, различен от ауричното ни поле. Последното варира в зависимост от настроението, здравословното състояние и условията. Полето на навиците обаче, подобно на първичния ритъм, е по-устойчиво и проникващо. Първичният ритъм не е отделна система от полето навиците, а по-скоро негово отражение през всяка от останалите енергийни системи.

Невидимият, но решаващ фактор е в полето на навиците, което е извън осъзнаването им, оттам и извън техния контрол. Човешката воля и намерения са могъща сила, но ако всичките ни енергии текат в обратна посока на нашите желания, най-добре е да концентрирате усилията си и да ги променим. Така както се съпротивляват на новите неща, тези полета могат и да се променят, и често ключът е работата с енергиите.
ИЗГРАЖДАНЕ БА НОВО ПОЛЕ НА НАВИЦИТЕ.

Изградете го и те ще дойдат“ – беше енигматичното послание във филма „Поле на мечтите“. Подобно на полето на мечтите, новото „поле на навика“ започва с визията и убеждението, че то може да съществува. Изградете ново поле на навиците, онова, което внимателно сте визуализирали, и те – мощните енергии в подкрепа на това поле, ще дойдат.

1. Започнете с ясни намерения. Установяването на по-благоприятно поле на навиците започва с намерението да го направим…

2. Използвайте силата на вашето съзнание. Според Шелдрейк морфологичните полета влияят не само върху биологичните характеристики, но и върху менталната дейност, поведенческите модели и социалната организация. Макар че полето на навиците оформя вашите мисли, те също могат да оформят полето по нов начин и това е изключително мощно прозрение. Убеждения, намерения и образни представи могат да се насочат към промяна на полето, което поддържа всички навици.

3. Включете повторението. Повторението увеличава силата на организиращото поле. Чрез честото извикване желаното поле във въображението си вие изграждате силата му.

4. Открийте кои образи ви въздействат. Можете да повлияете на полето на навиците с насочена визуализация, но никой не може да ви каже как точно ще видите или усетите това поле във въображението си. Може да го видите, да го усетите, да го „преживеете“ чрез другите сензорни канали като звук, вкус, мирис, или просто да разберете, че е то. Може да ви изникне като пространствена зона, почти без детайли; друг път, особено ако работите с него, може да усетите отделните му елементи като сложни символи, например къща, лице, животно или стена. Начинът, по който усещате полето на навиците си във всеки един момент, е правилният за вас.

Изберете едно физическо, емоционално или поведенческо състояние, които искате да промените. Представете си живо, че промяната вече е налице. Вижте я, почувствайте я, чуйте я, помиришете я, вкусете я. По възможност използвайте всички сензорни канали. После поемете дълбоко въздух и се потопете в енергийното поле, създадено с представата ви.

5. Направете експеримент. Съществуват безброй варианти за визуализация. Някои хора реагират положително на образа на подмяна на компютърен диск, съдържащ старото поле на навиците, с нов. Друг компютърен образ, е да си представите как изтривате старото поле от хард диска и решително да конфигурирате в него ново поле. Образните техники сами започват да променят вашето поле на навиците. От друга страна, техниките, настроени към вашата енергийна система като темпоралното програмиране, проследяването на централния меридиан и др., също могат да направят усилията ви по-ефикасни. Те „задържат“ или най-малкото засилват вашите намерения. Те не са само психологически, защото влияят върху вашите неврони и променят енергийните модели на мозъка.

Например, можете да подсилите новото си поле чрез проследяване на централния енергиен поток („закопчаване на цип“), като същевременно си представите как се потапяте в енергиите на новото поле. Проследяването му въздейства върху частите от мозъка, свързани с автосугестията и хипнозата, и освобождава енергия, за да може създаденото от въображението ви поле да навлезе по-дълбоко.

Никога необходимостта от препрограмиране на нашето поле на навиците не е била по-неотложна. Ние не можем да живеем в съвременния свят и да мислим, както са мислили нашите родители, да имаме техните убеждения и действия. Много хора знаят точно какви промени са им нужни, но разбират, че са неспособни да ги извършат. Попаднали в капана на навиците от миналото, те могат да положат огромни усилия в желанието си да отслабнат, да имат здравословна връзка с партньора си или да постигнат професионален успех. Ръководени от популярния девиз, че ако намеренията са достатъчно силни, ще успееш, т.е. „Енергиите текат натам, накъдето е насочено вниманието ви“ те трупат само разочарования, цинизъм и неудовлетвореност.

Обратното обаче също е вярно: „Вниманието е насочено натам, накъдето текат енергиите„. За да промениш съзнанието си, промени енергията. Не можем само с воля да докарваме щастието си. Не можем само с воля да караме болката да спре. Дори вдъхновението не можем да докарваме само с воля. Но можем да променим енергиите си така, че да поддържат нашето щастие, да намаляват болката и да увеличават вдъхновението.

Изключително трудно е просто така да се накараш да промениш емоционалните модели, които са заключени в тялото поради травма, и следващите техники са насочени към този проблем.

Трите подхода за препрограмиране на вашето поле на навиците са:
(1) разпръскване на травмиращите остатъци във вашето поле,
(2) програмиране на позитивни чувства в полето и
(3) отваряне на полето за поемане на нов физиологически или психологически модел.

Източник: http://dreamland-bg.com/

Системните, интегрални семейни констелации ни свързват именно с това поле, където е достъпна информация за членовете на една система и в което присъстват паметта за всички значими събития и чувства от живота им. То е „живата среда“, в която представителите придобиват репрезентивни усещания и което прави възможно проявяването на скритата динамика на отношенията и евентуалните движения към разрешение.

Материалът подготви: Красимира Златева

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *