Даже и самото човешко намерение, наричано още „духът на машината„, може да има своята емпирична основа в биофотоните. В коментар, публикуван в журналът Investigacion clinica, озаглавен „Доказателство за силата на намерението„, се говори точно по този въпрос:

Намерението се дефинира като насочена мисъл за извършването на определено действие. Насочените мисли могат да влияят на неодушевените предмети, а също така и на всички живи организми – от едноклетъчните до човешките същества. Излъчването на светлинни частици (биофотони) изглежда е механизъм, чрез който намерението произвежда своите резултати. Всички живи организми излъчват постоянен поток от фотони, като средство за насочване на моментните нелокални сигнали от една част на тялото към друга и към външния свят.

Биофотоните се съхраняват във вътреклетъчната ДНК, а когато организмът е болен се регистрират промени в биофотонните емисии. Директното намерение се проявява под формата на насочен поток от фотони, които произвеждат електрическа и магнитна енергия. Изглежда че нашите намерения работят като високо кохерентни честоти, които могат да променят молекулярната структура на материята. За да може да бъде ефективно намерението, е необходимо да се избере подходящото време. На практика, живите същества са синхронизирани не само помежду си, но и към Земята, и към промените в нейната магнитна енергия.

Доказано е, че енергията на мисълта може да променя околната среда. Явления като хипнозата, стигмата, и плацебо ефектът, могат да се смятат за вид намерения, които дават инструкции на мозъка по време на определено състояние на съзнанието. Случаите на спонтанно излекуване или лечение от разстояние на много болни пациенти, представляват всъщност случаи, където имаме изключително силни намерения да се контролират заболявания, застрашаващи живота ни.

Намерението да се излекува, както и вярата на болния, че лечението му е ефикасно, действително могат да повлияят за насърчаване на неговото изцеление. В заключение, проучванията върху мисълта и съзнанието се очертава да бъдат основните аспекти, а не просто съпътстващи и вторични феномени, които скоро ще могат да доведат до дълбока и основна промяна в парадигмите на биологията и медицината.“

Така че, както сами виждате, науката все повече се съгласява с прекия човешки опит: че ние сме много повече от атомите и молекулите, които ни изграждат, а сме същества, които излъчваме светлина, комуникираме си чрез светлината, и сме създадени от светлина.

Източник: dobritenovini.blogspot.com

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *