Наричаме това обединяващо трансцендентално начало, от което всичко произхожда и което ни съчетава със съзиданието и създателя – просто Любов и разбираме под това основната съставна част на нашето същинско Аз. Интегралните констелации представляват духовен път, който ни помага да се свържем с тази действителност, да изживеем състраданието и да проявим нашата сила.

Пътят на Интегралните системни констелации през погледа на Лоренцо Кампезе

Интегралните констелации са един едновременно древен и модерен път, който ни подканя да погледнем на действителността с други очи, чисто съзнание и с отворено сърце. Този път ни помага да видим взаимосвързания поток на енергия и съзнание, който протича зад събитията, и да разбулим илюзията на разделението, за да можем да разпознаем най-накрая себе си като цялостни.

 

 • 1 – ОСНОВНАТА ЦЕЛ – Защо ?

Основната цел на Интегралните констелации е изграждането на самосъзнание, за да възстановим единството там, където има разделение, да възстановим хармонията там, където има конфликт, да възстановим потока там, където има блокаж. Това означава да пробудим обединяващото съзнание и интелигентността на сърцето, за да възприемем и преодолеем препятствията, които на пръв поглед са се изпречили на пътя ни, като се научим да ги разпознаваме като наши съюзници и най-добра възможност за израстване.

 

 • 2 – РИТУАЛ НА НАШЕТО ВРЕМЕ – Защо сега?

Интегралните констелации представляват инструмент на зараждащата се нова интелигентност, на една холистична, системна и интегрална „мисъл на сърцето“. Днес имаме най-голяма нужда от именно този вид мисъл. Всъщност можем да разглеждаме интегралните констелации като еволюцията на един ритуал на прехода –  по-модерен и адаптиран към нуждите на съвременния човек.

 

 • 3 – ДА БЪДЕМ ЦЯЛОСТНИЗащо интегрални?

Силата на този вид констелации се крие във включването на физическото и духовното измерение, както и на трите основни сили -мисъл, чувство и воля. Именно на включването на тези три различни нива се дължи творческата мощ на нашата работа.

 

 • 4 – ДОБРОТО КАТО ОРИЕНТИР – Началото на Интегралните констелации?

Констелацията е дело на любовта. Прави се от и с любов и нейната цел е да породи доброто, което преди това е липсвало.

 

 • 5 – ДА ПОЗВОЛИМ НА НАШАТА СЪЩНОСТ ОТНОВО ДА ПОТЕЧЕ – Как работят Интегралните констелации?

Любовта не е чувство, макар и да поражда чувства. Тя е преди всичко нашата най-съкровена същност, нашият духовен извор. Позволявайки да тече, позволяваме на самите себе си да се върнем към собствената си пълнота и същност.

 

 • 6 -ЛЮБОВТА КАТО ЦЕЛ  Целта на Интегралните констелации?

Метафорично можем да оприличим човека на блестящото слънце. Премахвайки пречките и възстановявайки жизнения поток, ние му позволяваме да излъчва своята собствена светлина. Позволявайки му да обича повече и по-добре, по един безусловен начин, отвъд своята личност, достигаме основната цел на Човека по пътя към неговото най-добро бъдеще.

 

 • 7 – НОВИ ПЕРЕСПЕКТИВИ, НОВИ СХВАЩАНИЯ – Логиката на Интегралните констелации?

Според обичайния и логично -последователен начин на мислене гръмотевицата е резултатът от сблъсък между два облака. Съгласно кармичната или духовната мисъл, обаче тези два облака са се сблъскали именно, за да породят тази гръмотевица. Гръмотевицата е не само резултат, но и причина за сблъсъка. между облаците. Това важи и за нас, за нашето раждане, за събитията от нашия живот и за всяко явление, което произтича от тях.. В Интегралните констелации използваме този ретроспективен начин на мислене, за да достигнем едно по-реално и функционално разбиране на събитията.

 

 • 8- ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ – Ефектите на Интегралните констелации?

„Изцелението“(в духовен смисъл) е страничен ефект от едно висше ниво на включване, от един еволюционен скок в посоката към Едното. Проблемите, които срещаме на едно определено ниво на съзнанието, могат да бъдат разрешени само на следващото ниво, посредством еволюционен скок и промяна на парадигмата.

 

 • 9 – ИНТЕГРАЛНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ КАТО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ – Преходът на Интегралните констелации?

Съществуват хоризонтални,  диагонални и вертикални трансформации. Първите представляват разширяване на настоящето състояние: „ставам малко повече от това, което съм „. Вторите са временни състояния, които ни подготвят за състоянието, което предстои: „аз съм малка част от това, което бих могъл да бъда“. Третият тип трансформации изискват промяна на парадигмата, която включва и преодолява предишното състояние: „ставам нещо друго, благодарение на това, което съм бил“. Констелациите ни позволяват да навлезем във втория и третия тип трансформация. Наблюдение – включване – трансцендиране е единствения път, по който можем да постигнем един истински еволюционен скок.

 

 • 10 – ВЪТРЕШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА КОНСТЕЛАТОРА – Отговорността на Интегралните констелации?

Качеството на нашите мисли и на нашето присъствие представлява най-мощната защита и гарантира, че служим на висши и светли сили. Ние сме отговорни за „честотата“ на нашето съзнание. Почитание, учудване, преданост и уравновесеност са подходящите нагласи, за да я повишим. Безусловната любов е най-високата честота, към която следва да се стремим. Нашият път отговаря на това на това да сме авторитет изпълнен с любов. Този път свързва силата с любовта. Това е пътят на нежния воин и ни прави неуязвими.

 

 • 11 – ВЪТРЕШНАТА КОНСТЕЛАЦИЯ НА КОНСТЕЛАТОРА – Прагът на Интегралните констелации?

Преди всичко констелацията се провежда във вътрешното пространство на фасилитатора. Докато фасилитаторът води констелацията на клиента, той води и своя собствена „вътрешна констелация“, която се провежда в неговата душа. За да успеем да намерим решенията навън, трябва първо да намерим решенията вътре.

 

 • 12 – ОТВЪД ПОЗНАТОТО– Предизвикателството на Интегралните констелации?

Интегралните констелации ни свързват с невидимото, което се намира отвъд видимото, и ни предлагат едно по-пряко възприятие на действителността. Това възприятие по-късно се превръща в ежедневна практика на свободната мисъл, на съчувствие, на преродена воля.

Източник: „Дванадестте вдъхновения – Пътят на Интегралните констелации“, Лоренцо Кампезе

Кой е Лоренцо Кампезе?

 • Основател на One Evolutive Consulting , компания, която насърчава хуманистичната, интегрална и холистична парадигма в рамките на организационните и бизнес общности чрез обучение и пътища за улесняване на промяната. Основател и директор на Altroove https://www.altroove.it Училище за развитие на основни човешки качества , което предлага курсове за консултиране с интегрална ориентация, двугодишни курсове за обучение по Интегрални констелации и еволюционни техники и семинари за развитие на осъзнатостта и личностно израстване.  
 • Преподавател е в магистърската програма „Педагогическо консултиране с интегриран подход“ в Римския университет LUMSA. Обучавал се е по системно консултиране и автентична комуникация в Centro Studi Piazza и по системен коучинг в института Iskon в Милано. Той е оператор на Somatic Experiencing, Integral Somatic Psycholgy, Solution Focus Work и Access Bars®. С течение на времето той следва различни духовни пътища и пътища за разширяване на съзнанието, както древни, така и съвременни. Днес, съчетавайки традицията и иновацията, той е усъвършенствал цялостна методология за подход към промяната, бърза, радостна и подходяща за човека на нашето време.
 • Водещ в обучителната програма за Интегрални констелации и еволюционни практики, Бизнес констелации и други интегрални обучения в Институт за Интегрално развитие (ИИР) в София

Интегралните констелации са разширен модел на Фамилните (семейни) констелации>

В Услуга на Вас:

Фасилитатор Интегрални констелации:

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *