• ГЕРМАНСКАТА НОВА МЕДИЦИНА, се базира на медицинските открития на д-р Рике Герд Хамер. Испанците наричат ГНМ “La Medicina SagradaСвещената медицина, именно поради нейната истинност.
Д-р Хамер, авторът на т.нар на германската нова медицина (GNM), успя да разкрие биологичния смисъл и промени възприятието за болестите. Въз основа на законите на естествената наука и откритите от него правила създава феноменална образна система за функционирането, възникването и изчезване на болестите при хората в автентичната връзка на тялото и душата, тоест болестите и преживяните емоции.

Новата медицина е открита през 1981 г. Това е естествена наука, основана на пет природни закона – както подчертава д-р. Хамер „за законите, а не за хипотезите“ – според които е възможно да се възпроизведе строго прагматично и научно всеки случай на болестта. Това е първата каузална терапия, основана на паралелно изследване на психиката (т.е. емоциите), мозъка и човешкото тяло.

Германската нова медицина е набор от логични – и следователно предвидими – причинно-следствени връзки между психологическото (в по-тесен смисъл емоционално) състояние на живия организъм и проявлението на това състояние на биологично ниво. Тя описва точно медико-биологичните връзки на живия организъм, единството на психика, мозък и орган, по начин, по който нито конвенционалната, т.е. академичната, нито алтернативната медицина все още не са го направили. Основното му послание е, че точно и само ние сме „ творците “ на нашите болести и нашето здраве, като същевременно сме способни на съзнателно движение и в двете посоки.

Само с откритието на д-р Хамер ни отвежда до връзката ум-тяло, която въпреки че алтернативната медицина приема като аксиома, но никога не успява да я обоснове точно, биологично и научно на езика на академичната медицина, като по този начин практически само възпроизвежда опитите на конвенционалната медицина с други средства . Според тези биологични закони, така наречените „болести” не са, както се предполага, резултат от неизправност или злокачественост на организма, а по-скоро са една „СМИСЛЕНА БИОЛОГИЧНА СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА НА ПРИРОДАТА” (СБС), създадена да подпомага индивида по време на емоционални и психологически страдания. 

Петте биологични закона разкриват, че всичко в Природата има своя биологичен смисъл и че нищо не е „болно” или „злокачествено”. В тази Нова медицина заболяванията имат биологичен смисъл, а не са грешки на природата. Биологичните закони, които съставляват тази наистина „Нова медицина” са здраво закотвени в природните науки и в същото време се намират в перфектна хармония с останалите природни закони, в това число и духовните.

Д-р Хамер открива, че всяко заболяване произхожда от шок или травма, които ни хващат напълно неподготвени. В момента, в който се случва неочакван конфликт, шокът оказва влияние на специфична област в мозъка, като причинява поражение (по-късно наречено фокус на Хамер или огнище на Хамер), което се вижда на скенер на мозъка като набор от ясни концентрични окръжности. Клетките на мозъка, които получават въздействието, изпращат биохимичен сигнал на съответстващите клетки в тялото, които, в зависимост от това в кой пласт на мозъка е получен шока, причиняват растеж на тумор, стопяване на тъкан или загуба на функция.

Причината, поради която специфични конфликти са неопровержимо свързани със специфични области в мозъка е, че по време на нашата еволюция всяка област от мозъка е програмирана да отговаря моментално на конфликти, които биха могли да застрашат оцеляването ни. Докато мозъчният ствол (най-старата част от мозъка) е програмиран да се занимава с основни проблеми на оцеляването като дишане, възпроизвеждане и хранeне, главният мозък (най-младата част от мозъка) е повече въвлечен в социални и териториални проблеми.

Д-р Хамер също така открива, че всяко заболяване прогресира в две фази: първата – активната фаза на конфликта – се характеризира с емоционален стрес, студени пикове, липса на апетит, безсъние. При положение, че успеем да се справим с конфликта, идва оздравителната фаза. Това е период, в който психиката, мозъкът и кореспондиращият орган преминават през фазата на възстановяването, която често пъти е труден процес, белязан с изтощение, треска, възпаление, инфекция и болка.

Д-р Хамер нарича своите открития „Петте биологични закона на Новата медицина”, тъй като проучванията му са в пълно съгласие с естествените закони на ембриологията и с логиката на еволюцията. През годините д-р Хамер успява да потвърди откритията си, наблюдавайки над 40 000 случая на пациенти. Резултатът от тази научна работа е създаването на:

    – схемата „психика – мозък – орган”, която очертава заболяването;

    – съдържанието на биологичния конфликт, който го причинява;

    – къде в мозъка може да се наблюдава съответната лезия на скенер;

    – как болестта се представя в активната фаза на конфликта; и

    – какво може да се очаква във фазата на излекуване.

Дейността на д-р Хамер разклаща из основи много от съществуващите теории на конвенционалната медицина. Неговото обяснение на заболяването като целенасочено взаимодействие между душата, мозъка и съответния орган опровергава възгледа, че болестта възниква по случайност или в резултат на грешка на природата.

Базирана на солидни научни критерии, Германската нова медицина разбива митовете за злокачествените ракови клетки и за пагубните микроби, идентифицирайки както инфекциозните, така и раковите заболявания като естествени биологични спасителни мерки, използвани в продължение на милиони години, предназначени да спасят организма, а не, както обикновено се смята, да го унищожат. Болести като рака губят страховития си образ и се разпознават като специални целенасочени биологични програми за оцеляване, с които е родено всяко човешко същество.

През октомври  1981 г. д-р Хамер представя изследванията си пред Университета в Тюбинген като постдокторантска дисертация. Неговата цел е откритията му да бъдат проверени при подходящи случаи на пациенти, така че Германската нова медицина да бъде преподавана на всички студенти по Медицина, а пациентите да могат да се възползват от откритията му възможно най-бързо. За негова голяма изненада обаче, университетската комисия отрича дейността му и отказва да оцени дисертацията му – случай, който няма прецедент в историята на университетите. Има и друга изненада. Скоро след като представя своята дисертация, д-р Хамер получава ултиматум да се откаже от откритията си, защото в противен случай договорът му няма да бъде продължен. За него е много трудно да разбере защо е отстранен от клиниката при представянето на добре обосновани научни изводи.

След уволнението той се оттегля в частната си практика, чрез която продължава своето проучване. Няколкото опита да отвори частна клиника пропадат, поради съгласувани усилия срещу начинанието. Писмата, изпратени от пациенти на д-р Хамер до здравните власти остават без отговор или се връщат с кратка анотация „Неприложимо!”.

През 1985 г., след 29 години семеен живот и след като е отгледала четири деца, Зигрид Хамер умира. Тя така и не се възстановява от мъката по загубата на сина си и от безмилостните заплахи от страна на рода Савой. Мъчението на д-р Хамер достига своята кулминация през 1986 г., когато съдебно постановление разпорежда преустановяване на медицинската му практика.

Въпреки факта, че неговата научна дейност остава неопровергана, на 51 години той загубва медицинския си лиценз,  поради отказ да се отрече от откритията си и да се подчини на принципите на официалната медицина.

Лишен от своя медицински лиценз, д-р Хамер трябва да разчита на други лекари за достъп до резултатите от скенерите и медицинските досиета на пациентите. Въпреки това, той е решен да продължи своята работа. До 1987 г. той анализира над 10 000 случая и успява да разшири познанията си за Петте биологични закона така, че практически обхваща всички болести, известни на медицината.

Междувременно пресата и медицинските власти не се спират пред нищо в опитите си да атакуват неговата работа. Журналисти от различни таблоиди и медицински „експерти” описват д-р Хамер като шарлатанин, самопровъзгласил се чудодеен лечител, сектантски лидер или ненормален престъпник, който лишава онкоболни пациенти от „животоспасяващи” конвеционални терапии. Дори има искания да се оцени психическото му здраве от специална комисия, назначена от съда.

През 1997 г. д-р Хамер е арестуван и осъден на 19 месеца затвор за даване на свободна медицинска информация на трима души без съответния лиценз. За разлика от него, през 1991 г., 13 години след като е убил Дирк Хамер, Виктор Емануел от рода Савой, получава само 6-месечна условна присъда за притежаване на нелегално оръжие.

При ареста на д-р Хамер полицията претърсва досиетата на неговите пациенти. Впоследствие един обществен прокурор е  принуден да признае по време на процеса, че след 5 години 6000 от общо 6500 пациента, болни главно от рак в „последна фаза” са все още живи. Така по ирония на съдбата, именно неговите опоненти предоставят действителна статистика, доказваща забележителните успехи на Германската нова медицина. Въпреки това, до ден днешен Университетът на Тюбинген отказва да провери научната работа на д-р Хамер, независимо от съдебните постановления за последното, издадени през 1986 г. и 1994 г. По същия начин, официалната медицина отказва да одобри Германската нова медицина, независимо от многобройните потвърждения, както от практикуващи лекари, така и от различни професионални асоциации.

На 9 септември 2004 г. д-р Хамер е арестуван в дома си в Испания…. След година и половина във френския затвор „Фльори Мерожи” той е освободен, през февруари 2006 г.

През март 2007 г. д-р Хамер е принуден насила да напусне къщата си в Испания, след което емигрира в Норвегия…

Защо академичната медицина все още отхвърля откритията на д-р. Хамер и упорито отказва да го включи в рамките на психосоматичната медицина, която самата тя не отхвърля радикално и от време на време нарочно се позовава на нея?

Общото приемане на неговия метод би обърнало с главата надолу не само много „познания“ на медицинската наука и обичайната концепция за медицинско образование, но особено медицинската практика, тъй като прилагането на огромното мнозинство лекарства би загубило своето оправдание, както голяма част на медицински процедури и интервенции.

В случай на потвърждение и практическо приложение на тезите на неговите открития, това би означавало най-малко същата промяна на парадигмата – с далечни последици върху социалните структури на съвременното общество – както навремето промяната на мнението, че Земята е плоска и слънцето се върти около него.

Защо Новата медицина се нарича ГЕРМАНСКА?

В отговор на продължаващото подправяне и изопачаване на неговите идеи, както и на растящия брой версии на медицинските му открития, издавани без разрешението на автора в различни части на света, д-р Хамер законово защитава своите открития със сегашното официално име: „Германска нова медицина®”.

Новото име, Германска нова медицина®, дава възможност на практикуващите лекари и на тези, които търсят информация за откритията на д-р Хамер да различават автентичните материали от съмнителните версии, които се продават на обществото като „Новата медицина (на д-р Хамер)” или под съвсем други имена.
Източници:
Статията подготви: Красимира Златева
Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *