От половин век насам в света си пробива път едно ново съзнание, ново виждане, което не може да се определи по друг начин, освен като трансцедентно, духовно. Това ново съзнание започва да се формира, когато отворим сетивата си за вътрешните сили, които движат живота напред. Първоначално започваме да забелязваме онези случайни събития, които идват сякаш тъкмо навреме, за да ни свържат с определени хора и да преобърнат живота ни, да го тласнат в нова и важна посока. Ние вече предусещаме висшия духовен смисъл, който се крие зад тези

ИНТЕГРАЛНО ПЪТУВАНЕ Готови ли сме за това Интегрално приключение или ще предпочетем да продължим да съществуваме в измамно удобната люлка на конформизма? Всички обичаме да пътуваме, нали? Защо да е все навън?! Хайде да обърнем посоката… към онази позабравена Интегрална обител – нашият вътрешен свят, където срещаме единствено отлъчени части от себе си. И най-важното: Пътуваме заЕдно за Едно!

мистични случайности в много по-голяма степен, отколкото хората в предишни времена. Вече виждаме смисъла на живота в личностното израстване, което е строго индивидуално и носи на човека дълбоко удовлетворение — в онова вътрешно разгръщане, което досега не е намерило своето обяснение нито в науката, нито във философията, ниво в религията. Вече знаем и друго: че когато започнем да разбираме защо нещо ни се случва, да разгадаваме знаците, които крият събитията за нас и да не пречим на тяхното проявление в живота ни, човешкото общество ще направи качествен скок към един съвършено нов начин на живот — който ще бъде в духа на най-добрите традиции и ще създаде културата, към която човечеството винаги се е стремило…. Трябва само за миг да се освободим от своите съмнения и обърканост… и като по чудо този свят ще стане наш.

ДЕВЕТТЕ ОТКРОВЕНИЯ НА СЕЛЕСТИНСКОТО ПРОРОЧЕСТВО

ОТКРОВЕНИЕ ПЪРВО

Откриваме, че живеем в един дълбоко мистериозен свят, в който изобилстват случайните съвпадения и срещи, които като че ли са предопределени.“

(Съвпаденията не са случайни. Хората, които разберат това, ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ще направят много открития. Тези съвпадения ще ни накарат да осъзнаем, че зад събитията в живота ни се крие някаква духовна сила. Осъзнавайки, че материално развитие е достигнало своя пик, заплашващ целия свят, процесът на изучаване на света ще се насочи в друга посока.)

ОТКРОВЕНИЕ ВТОРО

Докато все повече от нас осмислят тези случайности, ще бъде създаден един напълно нов мироглед, който ще определи вселената като активна и свята.“

(Ние сме опознавали света, доколкото това е било необходимо за нашата сигурност и материално оцеляване, но сега с осъзнаването на действието на духовните сили се приближаваме до истинското разбиране за света. До края на хилядолетието хората ще открият енергия, която е в основата на всички тела, включително и нашите собствени. Красотата и енергията идват от един източник.)

ОТКРОВЕНИЕ ТРЕТО

Осъзнаваме, че цялата материя около нас се състои от божествената енергия, която започваме да виждаме и да разбираме.“

(Материалният свят е изграден от чиста енергия, която е в състояние да отговори на нашите мисли и чувства.)

ОТКРОВЕНИЕ ЧЕТВЪРТО

От тази гледна точка можем да кажем, че хората винаги са се чувствали несигурни и дистанцирани от този свят извор на енергия и са се доминирали един друг с цел да спечелят повече от тази енергия. Тази битка е причината за всички човешки конфликти.

(Борбата за енергия е цел на всеки човек. Тя е борба за власт. Всеки взима и дава енергия. Хората трябва да се научат да се хранят с енергията от различни източници и рационално да я споделят с другите. Навик е на хората да отнемат от другите енергия, да ги потискат, заробвайки техния разум. Това е престъпление, което се извършва от собствена липса на енергия, която се възприема като спад на жизненост.)

ОТКРОВЕНИЕ ПЕТО

Единственият изход е да изградим наново своя собствена връзка с тази сила – мистична трансформация, която ще ни запълни с неограничена енергия и любов, ще развие нашето възприятие на красота и ще ни издигне до ново ниво на самосъзнание.

(Трябва да обикнем всичко, което ни заобикаля, да позволим на любовта да влезе в нас, да усещаме красотата и хармонията на всичко около себе си. Липсата на жизненост може да се възстанови без да се отнема от енергията на други хора, чрез свързване с други източници на енергия.)

ОТКРОВЕНИЕ ШЕСТО

С това самосъзнание ще можем да начертаем свой собствен път на действие и да открием една единствена истина – мисия, която да изпълним тук и да помогнем на човечеството да достигне до тази нова реалност.

(Когато си дадем ясна сметка за собствения си метод на манипулиране на останалите хора и изсмукване на тяхната енергия, по-лесно става поддържането на трайната връзка с Божествения Първоизточник. Това ни помага да открием индивидуалния си път на развитие и своята духовна мисия –нашият личен принос за духовната еволюция на света)

ОТКРОВЕНИЕ СЕДМО

Изпълнявайки тази мисия, ще открием и вътрешна интуиция къде да отидем и какво да направим и ако възприемем случващото се винаги от положителната му страна, ще се появят редица случайни съвпадения, който ще позволят окончателното изпълнение на мисията.“

(Когато открием веднъж “истината”, която сме дошли да кажем – нашето собствено послание за смисъла и предназначението на човешкия живот, при нас все по-често започват да се проявяват мистични съвпадения, явленията на синхронност. Някои от нас биват подтикнати да сменят професията си. Други откриват, че са точно на онова място, което им позволява да предадат на хората своята истина. Трети продължават да практикуват своята професия, като едновременно следват духовната си мисия като призвание.)

ОТКРОВЕНИЕ ОСМО

Когато достатъчно голям брой хора направят тази стъпка напред, отдавайки енергия на всеки друг с развито самосъзнание, когото срещнат, ще изградим нова култура, в която телата ни ще са на едно по-високо ниво на енергия и възприятие.“

(Ние сме в състояние да предизвикаме по-активното проявление на пътеводните случайности в нашия живот, ако съзираме красотата във всяко лице и издигнем своето съзнание по начин, че да повишим нивото на съзнание и на хората, с които се кръстосва житейският ни път. Много резултатна може да се окаже работата в група, когато всички отправят енергия, към всеки един от групата.)

ОТКРОВЕНИЕ ДЕВЕТО

По този начин ще вземем участие в дългия процес на еволюцията – от големия взрив, до самата цел на живота, която е: да зареждаме телата си, поколение след поколение, докато не успеем да вникнем в рая, който вече можем да видим с очите си.“

(Докато всички ние се развиваме в посока на пълното осъществяване на духовното си предназначение, технологичните средства за осигуряване на съществуването ще станат напълно автоматизирани, а хората ще съсредоточат цялото си внимание върху синхронния принцип на духовното развитие. Това ще помогне на хората да достигнат все по-високи енергийни нива и състояния, докато най-сетне, нашите тела се трансформират в духовната си форма и обединят това измерение на съществуването с измерението на отвъдния живот, поставяйки, по този начин край на цикъла на раждане и смърт.)

Материалът подготви: Красимира Златева

Източник: „Селистинското пророчество“, Джеймс Ридфилд – книгата и финалът на филмовата ѝ екранизация

Снимка на vined mind от Pixabay

https://chitanka.info/text/2768-selestinskoto-prorochestvo

 

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *