Ние сме повлияни от тези, които са дошли преди нас и влияем на тези, които идват след нас. Всичко във Вселената е взаимосвързано, както и ние предците си. Наследяваме култури и опит. Това е известно като колективно несъзнавано или памет в природата. Семейните системи са отговорни за начина, по който живеем и как се развиваме чрез природните системни закони, наречени „Редът на любовта“. Системните принципи са законите за функциониране на системата и изискват да бъдат Познавани, Признавани и Зачитани.  Тогава любовта може да потече свободно.

Когато една душа слиза на земята, тя го прави съвсем съзнателно. Избира както родителите си, така и рода, родовата история и всички програми, които са задействани. Слизайки на земята тази душа се съгласява да отработва тези уроци на предците си, с които те не са успели да се справят.

„… Душата пребъдва много пъти, чедо. И много пъти идва и си отива от тоя свят. Всеки път като затръгва насам, избира – първо земята си, после родителите. Туй е, защото е стара и умна душата и знае откъде да ѝ почне ученето. А тя решава пак да си дойде и да се очовечи, защото има събрано за учене.“ Из “ Стопанката на Господ“ – Розмари Де Мео

Душа не се въплътява на земята, за да страда, а да еволюира. Всеки един проблем, който се носи от родовата история, може да бъде интегриран, ако бъде осмислен по нов начин.  Човекът, роден в едно семейство и поема цялата семейна система като свой вътрешен образ. Всяка Родова система се характеризира със своето морфогенетично поле, наречено от Албрехт Мар  „поле на съзнание„, където спомените от миналото продължават да действат като условни рефлекси и навици. Може да се направи директно сравнение с теорията на морфогенетичните полета и морфичния резонанс на Рупърт Шелдрейк.

Интегралните семейни констелаци работят на нивото на душата и изследват на този „жив модел на семейството“. Феноменалният метод позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото се отразяват върху нашия живот и по какъв начин. Фамилните констелации визуализират взаимосвързания поток на енергия и съзнание, който протича зад събитията.

Според Хелингер в Семейните констелации ние виждаме картини, които лекуват душата. Това спомага  да възприемем и преодолеем препятствията на пътя ни, като се научим да ги разпознаваме като наши съюзници и най-добра възможност за израстване.

Статията подготви:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *