ДВАТА НАЧИНА НА ПОЗНАВАНЕ

Неосъзнаването на това и поставянето „противоположностите“ една срещу друга в опита да се разбере коя е „действително“ истинска, означава самоосъждане на вечно и хронично объркване при опита да се реши …

Kakvo e duhovnost

КАКВО Е ДУХОВНОСТ

Духовността включва в себе си добрите човешки качества, ориентирани първо към морал, нравственост, етика, взаимопомощ, второ – към творчество, изкуство, научни търсения и трето – към най-висшите достижения на лидерите …

Семейната динамика при хомосексуалност

Семейните констелации установяват, че често има точно определена семейна динамика зад случаите на хомосексуалност. Корените на семейните заплитания са свързани с идентификацията – някой от настоящето семейство се идентифицира с …

💥 Защо Духовното Учение на Петър Дънов е интегрално и защо Интегралното Учение на Кен Уилбър е Духовно

Ядрото на интегралната философия е просто (но не лесно). Всеки аспект от човешкото познание, открит някога,  има важна част от истината. Всичко е вярно, но само отчасти: някои аспекти на …

ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕАЛНОСТ – инструмент или следствие

Съзнателното проектиране на реалност работи, но само в определени параметри и те са различни за всеки в зависимост от степента на отработените (интегрираните) подсъзнателни сенчести аспекти. Каквито и усилия да …

1 2 3 61