ДИХАНИЕ НА ЕДИНСТВОТО – свързване със Свещеното пространство на сърцето

При медитацията за Единение с Божествения Баща, оживява Светата Троица. Божествената Майка и Божествения Баща се съединяват във вас чрез чистата любов и вие – Божественото Дете – завършвате триъгълника. …

Stypki za svyrvane sys Sveshtenoto prostranstvo na syrceto

Единение с Божествения Баща – свързване със Свещеното пространство на сърцето

В подходящия момент, който вие сами ще определите, погледнете към своя Божествен Баща, без да прекъсвате връзката си с Майката Земя. Обърнете се към останалата част от Творението отвъд Земята. …

Единение с Божествената Майка Земя -свързване със Свещеното пространство на сърцето

Как да се свържем със свещеното пространство на сърцето? Първа стъпка – медитация за единение с Божествената Майка Земя Мислено се пренесете на някакво място на Земята, което ви се …

ДА ЖИВЕЕШ В СЪРЦЕТО – Друнвало Мелхизедек

През по-голямата част от съзнателния си живот, присъстваме в ума, следствие което сме загубили достъп до сърцето… дори сме забравили, че въобще разполагаме с такъв.  Друнвало Мелхизедек, ни представя едно …