Новораждане в „Последните времена“

ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО – за Пътя на духовно-нравствено усъвършенстване, който би трябвало да извърви всеки от нас, за да постигне човечеството така необходимото НОВОРАЖДАНЕ. Пречистването на нашите души, укрепването на …