Integralni familni konstelacii

ИНТЕГРАЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ -тема: Личната и Колективна съвест

Законите на Колективната съвест са водещи при Семейните констелации, наричани още Фамилни констелации. Заповядайте на Констелационно събитие, заедно възлите в Родовите Ни системи, с обич да разплитаме.

Магията на констелациите

Констелациите разкриват истини, свързани с вътрепсихичните динамики или взаимоотношения, които влияят върху здравето и благополучието на клиента. Те водят до образа на решението и така се постига физическо и емоционално отпускане с дълготраен ефект.