ИНТЕГРАЛНИ СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ -тема: 💞 Системната динамиката в родовата система

Основната цел на Интегралните констелации е изграждането на самосъзнание, за да възстановим единството там, където има разделение, да възстановим хармонията там, където има конфликт, да възстановим потока там, където има блокаж. Това означава да пробудим обединяващото съзнание и интелигентността на сърцето, за да възприемем и преодолеем препятствията, които на пръв поглед са се изпречили на пътя ни, като се научим да разпознаваме в тях нашата най-добра възможност за израстване, да ги разпознаваме като наши съюзници.

Integralni familni konstelacii

ИНТЕГРАЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ -тема: Личната и Колективна съвест

Законите на Колективната съвест са водещи при Семейните констелации, наричани още Фамилни констелации. Заповядайте на Констелационно събитие, заедно възлите в Родовите Ни системи, с обич да разплитаме.