Абсолютните Закони на живота

Петте абсолютни закона на живота на Трейси

Брайън Трейси (1944 г.) е един от най-известните експерти в света по професионално и личностно развитие. Започнал от дъното, той развива много успешна кариера в няколко компании, а след това се утвърждава като един от най-изтъкнатите специалисти по максимизиране на личния потенциал. В популярната си книга “100-те абсолютни закона на бизнес успеха”, Трейси представя своите наблюдения относно начина, по който работи бизнеса. Той очертава цели сто закона, групирани в категории като “Закони на успеха”, “Закони на бизнеса”, “Закони на продажбите”, “Закони на парите” и др.

Първата и най-важна категория от закони обаче са т.нар. Закони на живота. Тази категория включва пет абсолютни житейски закона, за които Трейси е убеден, че са предпоставка и основа за всички останали закони.

Петте абсолютни закона на живота на Трейси са:

  • Закон за причината и следствието;
  • Закон за вярата;
  • Закон за надеждата;
  • Закон за привличането;
  • Закон за съответствието.

Когато човек научи и разбере тези вечни истини, ще има кристална яснота за начина, по който е устроен света. Освен това, ще получи и огромно преимущество в своя професионален, а и личен живот.

Да разгледаме Петте абсолютни закона на живота по-подробно.

1. Закон за причината и следствието

Всичко се случва поради някаква причина. За всяко следствие има специфична причина.

В древна Гърция повечето хора вярвали, че боговете на Олимп се забавляват, като си играят с човешките съдби.

Големият философ Аристотел смята другояче, а именно, че живеем в свят, подчинен на Закона за причината и следствието, не на шанса. Според него всичко се случва поради някаква причина, независимо дали я осъзнаваме или не. И всяко следствие се дължи на някаква причина.

Законът за причината и следствието е “железният закон” на западната мисъл, на западната философия. Непрекъснатото търсене на причинно-следствени връзки е причина за развитието на Запада в науката, технологиите, медицината, философията и дори войните през последните 2000 години.

Брайън Трейси отбелязва:

“Постиженията, богатството, щастието, просперитетът и успехът са директно или косвено следствие от специфични причини или действия.

Това означава, че ако сте наясно със следствието или резултата, към който се стремите, можете да го постигнете. Можете да се поучите от онези, които вече са успели, и като следвате техния път, да получите същия резултат.”

Успехът не е случаен. Успехът не е чудо, нито въпрос на късмет. За всяко явление си има причина, добра или лоша.

Това е споменато и в Библията: “Каквото посее човек, това и ще пожъне”. За сходно нещо говори и Исак Нютон: “Всяко действие има противоположно и равно по сила противодействие”. В източните религии идентична е идеята за “карма”, където намеренията и действията на човек са причината, която определя неговото бъдеще.

За Брайън Трейси най-важното значение на този абсолютен закон е: “Мисли кои са причините и условията за дадено следствие”.

Или, казано иначе, нашите мисли са основните съзидателни сили в живота ни. Ние създаваме нашия свят по начина, по който мислим. Ние ставаме това, за което мислим през по-голямата част от времето, в което действаме.

Според Трейси, на това откритие се основават всички религии, философията, метафизиката, теориите по психология и духовните учения. Ние сме свободни да избираме как да мислим, какви да са нашите чувства и какво да е поведението ни. Това са причините, в резултат на което възникват и съответните следствия.

Всички останали четири абсолютни закона на живота са пряко следствие от Закона за причината и следствието.

2. Закон за вярата

Законът за вярата гласи:

Всичко, в което истински вярвате, става действителност за вас.

Ние винаги действаме по начин, съответстващ на нашите убеждения, особено на убежденията ни за нас самите.

Например, ако вярваме силно в себе си, в нашите способности, таланти и потенциал, най-вероятно ще постигаме по-високи резултати. Но ако имаме ограничаващи убеждения и не вярваме в себе си, това ще действа като спирачка на потенциала ни и ще ни задържа на едно място.

Ограничаващите вярата убеждения пораждат съмнение и страх – най-големите врагове на личния успех, според Брайън Трейси. Съмнението и страхът ни парализират и ни спъват да поемаме интелигентни рискове, които са абсолютно необходими, за да можем да достигнем пълния си потенциал.

Брайън Трейси отбелязва:

“За да се развивате, за да вървите напред и нагоре в живота и в бизнеса, трябва непрекъснато да заставате срещу онези свои убеждения, които ограничават вярата ви.

Трябва да отхвърляте всяка мисъл, че сте ограничени по някакъв начин. Трябва да приемете като основен принцип, че сте човек “без ограничения” и че това, което другите правят добре, и вие можете да го правите.”

Голямо значение на връзката между вярата и убежденията с личния успех отделят и други експерти.

Ако другите се справят по-добре от нас, то е защото са развили природните си таланти и способности повече от нас. Те са научили Закона за причината и следствието, както и Закона за вярата. Трябва да вярваме, че можем да се справим с всичко, с което друг се справя отлично, убеден е Брайън Трейси. Просто трябва да се научим как.

3. Закон за надеждата

Законът за надеждата гласи:

Всичко, което очаквате да постигнете с увереност, става вашето самоизпълняващо се предсказание.

Ние сме своеобразни ясновидци за собствения си живот. Каквото мислим и говорим, това и ще ни се случва. Ако уверено очакваме да ни се случват добри неща, те обикновено ще ни се случват. Ако очакваме да ни се случват неприятности, те също ще ни се случват.

Този феномен, известен като “самоизпълняващо се предсказание” или “самоосъществяващо се пророчество”, е изследван задълбочено от множество специалисти. Популярен е още и като “Ефекти на Пигмалион и Галатея”.

Очакванията на нашия шеф, на нашите клиенти, на нашите семейни родители или семейни партньори имат склонност да стават истина и да влияят на живота ни. Нашите собствени очаквания също оказват мощно влияние върху нас самите, а и върху околните.

Очакванията определят отношението ни към нещата и в този смисъл, човек следва по-често да се надява на добро. Трябва да сме внимателни да не се надяваме на слаби или лоши резултати, защото съгласно Закона за причината и следствието, каквото повикало – такова се обадило.

4. Закон за привличането

Законът за привличането гласи:

Вие сте жив магнит. Неизменно привличате в живота си хората, ситуациите и обстоятелствата, които са в хармония с вашите доминиращи мисли.

Това е един от най-големите житейски закони, който обяснява много от успехите и провалите както в професионалния, така и в личния живот.

По думите на Брайън Трейси, този закон е написан и изучаван 3000 години преди Христа в древните египетски училища. Той е толкова мощен, проникващ и всеобхватен, че засяга всичко – как се държим, какво казваме и дори какво мислим и как се чувстваме.

Всичко, което имаме в живота си, сме го привлекли чрез начина, по който мислим. Следователно, ние можем да променим живота си, защото можем да променим начина, по който мислим. Ако не сме доволни от нещо в живота си и искаме да го променим, трябва да променим човека, който сме.

“Мислите стават реалност”. Това е основната идея, залегнала в големия бестселър на Ронда Бърн “Тайната”. Но за същото говори и самият Буда преди цели 2500 години.

Мислите са магнетични. Когато разсъждаваме, нашите мисли изпращат към Вселената и магнетично привличат десетки сходни на тях неща, които са на същата честота. Човек е като една предавателна кула, която предава мисловна енергия на определена честота. Ако искаме да променим каквото и да е в живота си, трябва да променим честотата като променим мислите си.

Всички сме чували неща като “Краставите магарета през девет баира се надушват” и “Всичко, което искате, иска вас”. Това са все начини, по които се изразява Законът за привличането.

5. Закон за съответствието

Законът за съответствието гласи:

Вашият външен свят е отражение на вътрешния ви свят. Той съответства на доминиращия ви начин на мислене.

Това е необикновен принцип. Той обяснява повечето щастие или нещастие, повечето успех или провал, повечето величие или подлост в живота на един човек.

Брайън Трейси казва:

“Само помислете!

Вашият външен свят отразява вътрешния ви свят по всякакъв начин. Нищо не може да се случи в дългосрочен план, ако не съответства на нещо вътре у вас.

Ако искате да промените или подобрите каквото и да е в живота си, трябва да започнете с промяна на вътрешните аспекти на своя ум.”

Нашите лични краткотрайни или дългосрочни връзки например винаги са в съответствие с човека, който сме отвътре. Нашата настройка, здраве и материални успехи са в съответствие с начина, по който мислим през по-голямата част от времето си.

Това е трудно за възприемане от повечето хора. Те мислят, че проблемите им са причинени от други хора и външни обстоятелства. Шокират се и се дразнят, когато някой им каже, че от самите тях зависи всичко, което им се случва. Те искат другите да се променят, светът да се промени, но не желаят да променят себе си.

Законът за съответствието според Трейси е принципът, по който са създадени всички религии и учения в света. Това е ключът към личната свобода и щастието. Ние можем да контролираме само едно нещо в целия свят и това е начинът, по който мислим.

Когато поемем пълен контрол над своето мислене, ще имаме контрол и над всички други аспекти на нашия живот.

Всичко в живота ни се определя от Закона за причината и следствието, комбинирани с останалите четири закона – за вярата, надеждата, привличането и съответствието.

Тези Пет абсолютни закона на живота носят едно-единствено послание: ако променим качеството на нашето мислене, ще променим и качеството на нашия живот.

И понеже няма ограничения за това колко добре можем да мислим, няма и ограничения за това колко добър може да бъде животът ни. Всичко е в нас.

Източник: https://www.novavizia.com

Безплатна консултация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *