Космогония

Универсалните закони на вселената

Мирогледът/светогледът/ е система от представи, възгледи и убеждения за света – за природата и обществото. Космогонията е част от светогледа и включва представите за космоса – Небе, Слънце, Луна, Звезди. Тя заема важно място в митологичните системи на всички народи, като космогоничните митове обясняват съществуващия космически ред.

Космогонията е Кодекса от Закони

По този кодекс е била създадена, съществува и се развива нашата Вселена. Когато човек изгражда своя живот в съответствие със Законите на Космогония, то той е успешен във всичките си начинания, той е обкръжен от хармония, любов и красота. Ако той съзнателно или несъзнателно действа против тези Закони, то и резултатите ще са противоположни – неуспешност, хаос, конфликти със себе си и с обкръжаващия го свят.

Законите не са създадени, за да въведат понятията «Грях» и «Наказание»

Твореца никога никого не наказва. Същността на нашата еволюция е в постигането на разбиране за тези Закони, в получения опит, който ни прави по-мъдри и ни помага да си поставяме и решаваме нови, много по-високи цели и задачи.

Проумеем ли тези закони и настроим ли се в съзвучие с тях, животът ще ни дари с изобилие и радост. Защото „съвършеният човек е като слънцето, което огрява и „доброто“, и „злото“.

Обратно, ако действаме съзнателно или несъзнателно против тези Закони, то резултатът ще бъде обратен. Това не е «божествено наказание» – това е избор, нашият опит и нашият път.

Всики от нас има своя собствена ценностна система

Тя определя целия ни живот, нашето поведение, нашето отношение към каквото и да било. Периодично тази ценностна система се подлага на сериозни изпитания, които могат да предизвикат духовна криза, ако ценностната система е била построена на погрешни и илюзорни категории.

Понякога ние имаме грешна ценностна система, но я отстояваме с всички сили, игнорирайки всичко, което не и съответства. Така сами се лишаваме от възможността да се развиваме и да бъдем щастливи.

За да си изградим Истинска ценностна система, е необходимо да заложим в основите и Универсални Закони, действащи независимо от външните фактори. С такива Закони оперира Космогонията. Залагайки ги в основите на своята ценностна система, Ние си гарантирате пълноценен живот в този проявен свят.

В мирозданието съществуват закони, по които живеят всички цивилизации

Те движат своето развитие по един или друг път, но когато преминават границата, отвъд която следва нарушаване на равновесието на планетата, което от своя страна е обусловено от нарушението на Космическите закони, възниква заболяване на цивилизацията.

Вижте още:

Природата на цялото

Трансмутация

Седемте долини на Познанието

Херметични принципи

Системни принципи

T0T Хермес Трисмегист