Системни принципи

Всяка система е организирана съвкупност от фрагменти и елементи. От най-малките системи /клетка или орган/ до най-големите/нация или човечеството/ – функционират въз основа на Системните принципи/закони.   Ако те не бъдат познавани, признавани и зачитани, системите губят равновесието си, започват да се появяват проблеми в тях, разболяват се или умират. Тук законите са описани  в социален аспект – относно родовата (фамилна) система, като съответно се борави с термини касаещи човешкта родова система. Същите закони действат и при всяка една система -например икономическа (фирма, компания, фондация, НПО) поради техният универсален характер.

Взаимодействието в семейната система, както и другите се осъществява на едно по-финно/енергийно ниво и обикновено повечето хора не го съзнават. Човешките същества сме дъбоко свързани помежду си, като особено силни са връзките между членовете на семейството и родовите връзки с предците ни.

Системните принципи са законите за функциониране на системата и изискават да бъдат Познавани, Признавани и Зачитани. Това са са Законите на Колективната съвест.


ТРИТЕ МЕТА-ПРИНЦИПА

1: МЕТА-ПРИНЦИП НА РЕАЛНОСТТА
  • Този принцип изисква да признаем ралността и човешките същества такива, каквито са. Реалността такава каквато е била и каквато Е. Илюзията (игнорирането) наранява този мета-принцип и е най-голямата причина за нещастието и страданието по света. Отричането на това, което Е или Е било отслабва системата и пречи на нейния растеж.
2: МЕТА-ПРИНЦИП НА РАВНОВЕСИЕТО
  • >Принципа на правосъдие и справедливост – всеки път, когато е сторено зло, трябва да се намери начин да се компенсира. Всеки може сам да го намери за себе си.
    >В противен случай, злото така или иначе се компенсира само, но в този сучай един от системата плаща внесто друг от системата, тъй като законите на системата са „слепи“, те просто се прилагат.
    >Когато не можем да върнем това, което сме получили е необходимо да се развие чувството на благодарност и признателност.
3: МЕТА-ПРИНЦИП НА ПРИОРИТЕТА
  • Предимството е винаги на системата пред индивида. Това е Условието за еволюцията на системата и на идивида като елемент от системата. Приципа на Приоритета съдържа девет принципа, определени като 3 висши и 6 нисши.

1: Принципът на принадлежност

> принцип за неизключване
> равенство на принадлежност

Според Принципа за принадлежност, всеки човек принадлежащ към една система има право да принадлежи към нея. Всички членове на системата имат равно право на принадлежност. Никой няма право да изключва никой, нито сам да се самоизключи. Всяко нарушение на този принцип, наранява системата на ниво най-важния принцип. Изключването засяга не само членовете на настоящата системата, но и до няколко поколения напред във времето. При икономическите и политическите системи обаче, се стъпва с идеята за временна принадлежност. Там този закон не функционира в оптималните параметри, както при родовата система. Всеки може да напусне организацията, според указаните условия, както и да бъде освободен от нея поради различни мотиви.  Системния принцип не се нарушава, ако акта на „напукане“ или „освобождаване“ е съпътстван с уважение, почитане и благодарност. Без тях е налично системно нарушение. 

2: Принципът за йерархията (старшинството)

Според този принцип, който е пристигнал/роден първи не може да стане втори или последен. Законът за материалния свят изисква всеки съществуващ елемент да заема определено място. Това касае и човекът и мястото му в семейната система, както и мястото на всеки елемент във всяка система.

3: Баланс между даване и получаване

 

Вижте още:

Природата на цялото

Трансмутация

Космогония

Седемте долини на Познанието

Херметични принципи

T0T Хермес Трисмегист

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *