Системни принципи

Всяка система е организирана съвкупност от фрагменти и елементи. От най-малките системи /клетка или орган/ до най-големите/нация или човечеството/ – функционират въз основа на Системните принципи/закони.   Ако те не бъдат познавани, признавани и зачитани, системите губят равновесието си, започват да се появяват проблеми в тях, разболяват се или умират. Тук законите са описани  в социален аспект – относно родовата (фамилна) система, като съответно се борави с термини касаещи човешката родова система. Същите закони действат и при всяка една система -например икономическа (фирма, компания, фондация, НПО) поради техният универсален характер.

Взаимодействието в семейната система, както и другите се осъществява на едно по-фино/енергийно ниво и обикновено повечето хора не го съзнават. Човешките същества сме дълбоко свързани помежду си, като особено силни са връзките между членовете на семейството и родовите връзки с предците ни.

Системните принципи са законите за функциониране на системата и изискват да бъдат Познавани, Признавани и Зачитани. Това са Законите на Колективната съвест.


ТРИТЕ МЕТА-ПРИНЦИПА

I: МЕТА-ПРИНЦИП НА РЕАЛНОСТТА
  • Този принцип изисква да признаем ралността и човешките същества такива, каквито са. Реалността такава каквато е била и каквато Е. Илюзията (игнорирането) наранява този мета-принцип и е най-голямата причина за нещастието и страданието по света. Отричането на това, което Е или Е било отслабва системата и пречи на нейния растеж.
II: МЕТА-ПРИНЦИП НА РАВНОВЕСИЕТО
  • Принципа на правосъдие и справедливост – всеки път, когато е сторено зло, трябва да се намери начин да се компенсира. Всеки може сам да го намери за себе си. В противен случай, злото така или иначе се компенсира само, но в този случай един от системата плаща вместо друг от системата, тъй като законите на системата са „слепи“, те просто се прилагат. Когато не можем да върнем това, което сме получили е необходимо да се развие чувството на благодарност и признателност.
III : МЕТА-ПРИНЦИП НА ПРИОРИТЕТА 
  • 1: Принципът на йерархията

Предимството е винаги на системата пред индивида. Това е Условието за еволюцията на системата и на индивида като елемент от системата. Принципа на Приоритета съдържа няколко принципа


  • 2: Принципът на принадлежност

Според Принципа за принадлежност, всеки човек принадлежащ към една система има право да принадлежи към нея.

  • 3: Принципът на неизключване

Според Принципа за принадлежност, всеки човек принадлежащ към една система има право да принадлежи към нея. Всички членове на системата имат равно право на принадлежност. Никой няма право да изключва никой, нито сам да се самоизключи. Всяко нарушение на този принцип, наранява системата на ниво най-важния принцип. Изключването засяга не само членовете на настоящата системата, но и до няколко поколения напред във времето. Тук се отнасят абортите, помятанията, рано починалите, убийците и други неблагополучни факти (които ти се иска бързо да забравиш) и т.н. Важно е да се помнят и да им се отдава уважение независимо какви са били и какво се е случило.

При икономическите и политическите системи обаче, се стъпва с идеята за временна принадлежност. Там този закон не функционира в оптималните параметри, както при родовата система. Всеки може да напусне организацията, според указаните условия, както и да бъде освободен от нея поради различни мотиви.  Системния принцип не се нарушава, ако акта на „напускане“ или „освобождаване“ е съпътстван с уважение, почитане и благодарност. Без тях е налично системно нарушение.

  • 4: Принципът за заместването

    Ако изключим участник в нашата система от сърцето, той ще бъде заместен от настоящ член на рода (детето) или бъдещ член, който в някаква степен повтаря съдбата на изключения.

  • 5: Принципът на старшинството

Според този принцип, който е пристигнал/роден първи не може да стане втори или последен. Законът за материалния свят изисква всеки съществуващ елемент да заема определено място. Това касае и човекът и мястото му в семейната система, както и мястото на всеки елемент във всяка система.

Това означава, че родителите имат предимство пред децата, а по-големите братя и сестри – пред по-малките. Както и бившите съпруги и съпрузи са с предимство пред тези, които са влезли по-късно в семейството. Но в същото време новото семейство има по-голям приоритет от предишното.

Това означава, че е важно да уважаваме своите родители, да отдаваме дължимото на бившето семейство (да се уважава бившата съпруга или съпруг и да се полагат грижи за децата от първите бракове). Важно е да се грижим за децата си, но при това приоритетни трябва да са отношенията с нашия партньор – съпруг или съпруга.

6: Принципът за любовта

Енергията на любовта тече от предците към потомците. Това означава, че цялата си енергия и любов трябва да насочваме към децата си, а не към родителите си, както често се прави. Когато се превърнем в майка или баща за родителите си, децата са ощетени поради недостатъчната енергия.

Обичта към родителите се състои в признателност, уважение и почитание, без да ги възпитаваме и отнасяме към тях като към деца, да не ги променяме по собствено усмотрение.

7: Баланс между даване и получаване

Този принцип съвпада с втория Мета-принципа за равновесието.

 

Вижте още:

Природата на цялото

Трансмутация

Космогония

Седемте долини на Познанието

Херметични принципи

T0T Хермес Трисмегист

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *