TОT – Хермес Трисмегист

Хермес Трисмегист е автор на „Изумрудените Скрижали“ и на „Корпус Херметикум“, където са описани Универсалните закони, известни като Херметични принципи.

И до днес използваме термина „херметичен“ със значението на „таен“, „запечатан така, че нищо да не може да излезе“ и т.н., и това е поради факта, че последователите на Хермес винаги са спазвали принципа на секретност в своите учения.

„Майстор на всички изкуства и науки, съвършен във всички занаяти, Владетел на Трите Свята, Писател на Боговете и Пазител на Книгите на Живота, Тот Хермес Трисмегист – Трижди Великият, „Първият Разумен“ – бил смятан от древните египтяни за въплъщение на Вселенския Ум. „- така Менли Хол, един от най-известните и влиятелни личности в областта на метафизиката и окултните науки, описва Хармес Трисмегист.

Този човек, ако наистина е бил „човек“, е живял в Египет в най-дълбока древност. Бил е известен като Хермес Трисмегист. Той е бащата на Окултната мъдрост, основателят на астрологията, откривателят на алхимията. Подробностите за неговия живот са изгубени за историята заради отдалечеността във времето, въпреки че няколко от древните страни спорели помежду си за честта да бъдат негово родно място – и това преди хиляди години. Времето на пребиваването му в Египет, в това негово последно прераждане на тази планета, днес не е известно, но се отнася към първите дни на най-старите династии на Египет, много преди времето на Мойсей.

Херметицизмът е една от най-древните науки, от която много философски и религиозни учения са се зародили. Основата на Херметичната философия на Хермес е менталната трансмутация, чрез която обединяваме себе си с източника. Херметизмът учи, че ако човек придобие майсторство над собствените си ментални състояния, той става способен на „всичко“, тъй като самата Вселена е ментална.

Основни Херметични учения биват описани в „Кибалион“, като древното писание е предавано от учител на ученик. Точното значение и смисъл на „Кабалион“ е изгубено в продължение на времето.

Жизненото дело на Хермес, като че ли е по посока на планиране на великата Зародишна истина, която е израснала и разцъфтяла в толкова много странни форми, вместо да установи една школа по философия, която би доминирала световната мисъл. Независимо от това обаче оригиналните истини, преподадени от него, са били пазени непокътнати в първоначалната им чистота от неколцина мъже във всяка епоха, които, отхвърляйки голям брой полуобразовани ученици и последователи, спазвали Херметичния обичай и пазели своята истина за малцината, които били готови да я възприемат и овладеят.

Истината се предавала от ръка на ръка между избрани. Във всяко поколение в различните страни по земята винаги имало малцина Посветени, които пазели жив свещения пламък на Херметичното учение.

Източник: Кибалион – от Тримата Посветени

Вижте още:

Природата на цялото

Трансмутация

Космогония

Седемте долини на Познанието

Херметични принципи

Системни принципи