АРТ ПОДХОД

АРТ елементът при Интегралните практики

„За да живеем творчески живот, трябва да преодолеем страха от грешки“ Джоузеф Чилтън Пиърс

Творческият процес, свързан с изразяването на себе си, може да помогне на хората да решават въпроси, както и да развиват и управляват своето поведение и чувства, да намаляват стреса и да подобряват самоуважението и само-осъзнаването си.

Арт подходът спомага при Интегралното консултиране за изясняване на мисловния модел на вътрешния свят на човек по начин, който помага на индивида по-дълбоко разбиране за него самият.

Спомага за игнориране на социалното очакване и освобождаване на творческия потенциал в изконната ни същност.

Възпитава умение за наслаждаване на собствените ни дейности, приемане на себе си в своята цялост.

Самият процес при Консултиране съдържа в себе си принципа за „възникването“, характерен за изкуството.

Интегралният консултант и Констелатор, не следват „строг“ протокол, а всяка негова Стъпка следва „проявеното“ в момента.

„Както казва известният индуски мислител Джиду Кришнамурти, „без свобода няма съзидание“. Всички сме фасилитатори на нашата собствена Творческа еволюция. И процеса е винаги Арт /изкуство.

В услуга на Вас:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Безплатна консултация