ИНТЕГРАЛНО ПЪТУВАНЕ

Пътувай с нас… 
Интегрално пътуване
…>Посоката ни е вътрешната революция> Призванието ни е да следваме посоката> Дейността ни е обет за призванието> Подписът ни е заверата пред вас, че е за доброто на всички нас.

Ако търсите истинско освобождение от привидно безкрайните битки на живота, вие сте на правилното място. Духовните традиции обещават свобода, която трудно ще бъде постигната без интегриране на сенчестия ни аспект.  Психотерапията обещава мир, но егото не е в състояние да го генерира за дълго време, поради субективните и обективни обстоятелства.

Разделението е породено от нараненото ни човешко състояние. И нашият свят е по-разединен и ранен от всякога. Ние сме във война на всички нива – както помежду си, така и със самите себе си, причинявайки си

 болка.

И ако желаем Мир и преустановяване на военните конфликти по света… да започнем със себе си сега. Правомощията ни са единствено на този фронт.
Нашата идея!
Намерението ни е да провокираме процеса на себепознание и осъзнаване на духовната ни същност, което е предпоставка за Вътрешната революция – съзнателно израстване, проявено в положителната промяна в живота ни.

Човек достига до недостижимата истина, чрез поредица от грешки. Страданието, проблемите идват при нас, не за да ни направят тъжни и не за да възпрепятстват развитието ни, а за да ни отрезвят. Не за да ни „накажат“, а за да помъдреем и свържем с истинската си същност.

Но как да постигнем освобождение от страданието, чрез прозренията, придобити в свят, който се е сблъскал лице в лице с „metoo“ и Джордж Флойд, и живот – доскоро в условията на „пандемия“, и последствия и от военните конфликти по света.

Какво общо има това? Това са само някои от светкавиците, породени от сблъсъка на буреносните облаци в системата, които пропукват укрепените ѝ стени. И може би е време да прогледнем – дали именно „светкавицата“ не е предизвикала сблъсъка на буреносните енергии, за да освети с блясъка си поне за Миг тъмнината по Пътя ни. Може би точно този ретроспективен подход ни е нужен, за да осъзнаем процесите и причинно следствените взаимовръзки вътре и вън от нас. Време е да променим перспективата.

Integralni konstelacii
Интегралните системни констелации представляват инструмент на зараждащата се нова интелигентност, на една холистична, системна и интегрална „мисъл на сърцето“

Това е Промяната – вече започналата, продължаващата и неизбежната… вечно съществуващата, която е доминиращ фактор в обществото ни днес. Нужно е преди всичко да припознаем и обикнем себе си – най-вече тъмното в нас, за да погледнем на действителността с други очи, чисто съзнание и с отворено сърце. Това означава да пробудим обединяващото системно съзнание, соматичната си, емоционална/социална интелигентност и „интегралната мисъл“ на сърцето, за да  преодолеем и надраснем с благодарност Игрите на времето.

Доброто е, че светът всъщност спомага за това – събитията и „кошмарите“ в реалността ни, са нужният ни тласък към по-голяма дълбочина на съзнанието. Времето указва Посоката ни, защото всички ние „лежим“ в скута на вечната необятната интелигентност на Космическото съзнание, втъкана в нишките на битието ни.

Съзнателната промяната не само, че е възможна, но и е наложителна, особено при състоянията на самота и изолацията, наложена отвън през последните ни години, но възникнала много преди това вътре в нас. Време е да променим перспективата. Защото самотата и изолацията са болезнени неща, отвъд границите на човешката ни природа. Всичко „отвъд“… както и необятността са поносими за човека само чрез Любов. И не само… Любовта е основната съставна на Човешката ни природа – но не познатата ни човешка емоция, а онази Любов – прегърнала и изцелила в себе си омразата… както Виделината, в чиято мирна и топла прегръдка съжителстват Светлото и Тъмното, в единЕние.

Интегрално консултиране
Цялостната рамка на Интегралното консултиране е особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме, за да се справи с динамиката и процесите на субективно и обективно ниво..

Несъзнателната Промяна – тя просто се случва, извън нашето желание и усилия, без дори да го съзнаваме. Показателят за нея е видима – осезаемо променената ни реалност, която определяме като „свят“. Промененият свят е проектираната, материализирана промяна на колективното ни съзнание. Така творим реалността си.

Бизнес организационни констелации
Бизнес – организационните констелации са иновативен системен метод, предоставящ алтернатива за изследване на невидимата динамиката в икономическата организация и осветляване на системните нарушения, които възпрепятстват ефективността на съответната система.

Странно сигурно ни е с познатото от миналото… но бавно осъзнаваме в сърцата си, че няма свобода в познатото, в статуковото… Дораснахме ли най-сетне до прозрението, че за да прегърнем непознатото, нужно е да преди това да признаем и почетем приноса на познатото; да „пускаме“ старото с почитане – полагайки ценното от вече нефункционалното в основите на Новото.

* Нека се впуснем в това Приключение с вълнение, доверие и вдъхновение, докато заЕдно осъзнаваме:

* Как да повишим нивото си на съзнание и освободим блокираната в нас енергия.

* Как да „пускаме“ с благодарност и почитане онова, което вече не ни служи.

* Кои практики и прозрения могат да ни помогнат за „олекотяване“ на същността ни, защото натовареният Пътешественик, може никога да не стигне до крайната точка на Пътуването си, поради тежестта на твърде големия товар.

* Как да творим собствената си реалност съзнателно, следвайки законите за Творението във Вселената.

* Как да намерим начин да осмислим живота и света като цяло, който става все по-сложен с всяка година.

* Как да намерим отговори на големите предизвикателни въпроси на 21-ви век, като използваме най-доброто от модерното познание на Запада и благодатната жива мъдрост на Изтока.

* Как промяната на перспективата… ни помaга да вникнем в динамиката на процесите и

Дзен консултиране
Дзен консултирането е духовна терапия с медитативен подход. Основен аспект в подхода е „наблюдаването на ума“, вътрешните състояния и присъствието в истината на момента.

взаимовръзките – емоционални, социални, соматични и системни. Защото четирите измерения на битието ни са неразривно свързани и подвластни на „Ефекта на Пеперудата“, указан от древните Посветени и практически доказан от Квантовата физика

* Как да стоим на точното си Място в системите, в които функционираме, като започнем с фамилната и родовата ни система. Оказва се, че не само „Първите седем години“ са най-важните, но и живота на предците ни до седем поколения назад предопределят по чуден начин качеството на съществуването ни.

* Как да разширяваме мирогледа си до осъзнаване за Универсалните принципи – валидни, както за всемира, така и за субективната ни и обективна реалност.

Гещалт подход и практики
Гещалт подхода не търси готови отговори, а създава пространство за възникването им – това е ключов момент при Интегрални констелациите и Интегралното консултиране.

Готови ли сме за това Интегрално приключение или ще предпочетем да продължим да съществуваме в измамно удобната люлка на конформизма? Всички обичаме да пътуваме, нали? Защо да е все навън?! Хайде да обърнем посоката… към онази позабравена Интегрална обител – нашият вътрешен свят, където срещаме единствено отлъчени части от себе си. И най-важното: Пътуваме заЕдно за Едно:

Ние уважаваме вашето собствено темпо! Вие сте на шофьорското място! Ние Ви подкрепяме и придружаваме в Пътя! 

Пътувай с нас! Подготвили сме много обич и вдъхновение това „Пътуване“ за Вас.
Не отлагай, попитай за Билет сега – има достатъчно места… 

 

<БИЛЕТ ЗА ИНТЕГРАЛНОТО ПЪТУВАНЕ?‍?>

Билет за Интегрално пътуване