УПРАВЛEНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Конфликтите и кризите са нещо естествено и няма как да ги избегнем. Не е е нужно да са група хора, може да е само един човек, който води вътрешен конфликт със себе си.

Всяка от страните в конфликта твърдо защитава позицията си, като не иска да прави отстъпки или да преразглежда мнението си. В този случай несъвместимостта на гледните точки на страните или тяхното пълно противоречие е необходимо условие. Трябва също да се отбележи, че такива ситуации могат да възникнат не само между отделните индивиди, но и между техните групи, а също и в рамките на един човек.

Те са процес, в който преминава през различни етапи -зараждане, натрупване, отключване, протичане, затихване и приключване. Парадокса е, че конфликтите са и вредни -те разрушават, но и са и полезни… Всъщност, за какъв парадокс говорим, та нали Дуалният принцип е иниверсален.

Между участниците в този процес има непременно напрежение и отрицателни емоции.

Появата на конфликтна ситуация винаги е предшествана от някакъв вид натиск, субективни, обективни причини, социални и системни процеси.

Конфликтите от една страна освобождават натрупалата се негативна енергия и водят до обновление, а от друга – преживявания оставят трайна емоционална следа.

За да се изведе един конфликт на такова ниво той трябва да е градивно управляван. А също така, да бъдат успешно извадени всички от него всички без сериозни емоционални травми.
_________

УНИВЕРСАЛНА КАРТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

Разполагайки с Карта, обикновено по-лесно се ориентираме в непозната територия. Методиката на построяване на картата на конфликта, за първи път предложена от изследователите Корнелиус и Фейри. Тя помага да се видят и анализират важни неща и скрити детайли, на които може да не обърнем внимание. Такава карта може да се състави за всяка проблемна ситуация.

Трите основни етапа  

Етап 1. Какъв е проблемът? Опишете проблема с една фраза. Не се опитвайте веднага да намерите изход, просто фокусирайте своето внимание на най-важното. Старайте се да не изразявате проблема в полярни условия, това ще ви даде възможност да разгледате вариантите на решение на проблема по-широко.

Етап 2. Кой е включен? Кои са основните страни в конфликта?

Етап 3. Какви са техните потребности? Известно е, че във всеки конфликт обикновено, човек предявява един проблем, докато в дълбочина проблема е съвсем друг. Важно е да се изясни истинската мотивация, която стои зад позициите на участниците в този въпрос.

Ако последният етап не е приключил, то се преповтарят предходните два отново.

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Безплатна консултация