СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

КОНСТЕЛАЦИИ

Констелациите са театрална методология, която използва пространство, движение и проксемика*… за представяне и изследване на динамиката в родовата или друга система. По същество представлява външната проекция на вътрешния модел на общностната система. Берт Хелингер, „бащата“ на семейните констелации, не е измислил тази феноменологичен метод от нулата. Корените на подхода са дълбоки, с древен произход, като Хелингер го  преоткрива и обогатява със своите остри, но безценни прозрения.

В основата на този подход, привлякъл бързо световния интерес лежи откритието за базисни природни закони, познати като Системни принципи.  Те управляват всички семейни системи, еднакви за всички култури, както и за другите видове системи.

На по-късен етап Свагито Лийбермайстер добавя своите прозрения и медитацията като допълващ, паралелен метод при Семейните констелации. 

В буквален превод констелация”  означава съзвездие. Първоначалното ѝ значение се свързва с диспозицията на небесните тела и тяхната произтичаща от правилата на слънчевите системи взаимна зависимост. Когато една звезда отпадне, образувалата се черна дупка привлича в тъмния си водовъртеж и светещите в близост звезди.

ПРИСЪСТВИЕТО НА МИНАЛОТО

Ние сме повлияни от тези, които са дошли преди нас и влияем на тези, които идват след нас. Всичко във Вселената е взаимосвързано, както и ние. Ние наследяваме култури и опит. Това е известно като колективно несъзнавано или памет в природата. Паметта в природата се организира в системи като ята от птици, религии, държави, футболни отбори и така нататък, но най-важната система за хората е семейството. Семейните системи са отговорни за начина, по който живеем и как се развиваме чрез природни закони, наречени „Редът на любовта“.

Процесът при Констелациите е базиран на подсъзнателната информацията от морфогенетичното поле, наричано ще информирано поле, съзнателно поле, квантово поле.

Всяка система се характеризира със своето морфогенетично поле, наречено от Албрехт Мар  „поле на съзнание„, където спомените от миналото продължават да действат като условни рефлекси и навици. Системните и семейните констелации ни свързват именно с това поле, където е достъпна информация за членовете на една система и в което присъстват паметта за всички значими събития и чувства от живота им. То е „живата среда“, в която представителите придобиват репрезентивни усещания и което прави възможно проявяването на скритата динамика на отношенията и евентуалните движения към разрешение. Може да се направи директно сравнение с теорията на морфогенетичните полета и морфичния резонанс на Рупърт Шелдрейк.

Основният феномен при Системните констелациите са преживяванията на представителите следствие на морфогенетичния системен резонанс (отразяване). Научно обяснение за процеса ни дава Квантовата физика и невробиологията, Теорията за полето и Огледалните неврони и  епигенетиката (науката, която изучава как нашите действия и средата могат да доведат до промени на гените ни). Огледалните неврони отразяват чувствата и емоциите на участващите. Това е само една теория, която предстои да бъде изследвана обстойно. Констелациите запазват елемента на мистичност, и това само по себе си е добро. Например, няма научно призната теория за това какво представлява електричеството, но го използваме всеки ден.

При различните видове Системни семейни констелации, се отваря пространство за изследване на наболели проблеми, които ни съпътстват в живота:

  • проблеми от личностен характер – страхове, напрежение, стрес и други;
  • проблеми от семеен характер и при партньорски връзки;
  • проблеми от служебен характер;

Смисълът на Семейните констелации е да видим нещо, което не виждаме в ежедневието си. Според Хелингер в Семейните констелации ние виждаме картини, които лекуват душата.

Процесът на интеграция ще продължи дълго време, след като самата сесия е приключила.

При Интегралното консултиране се ползва медитативен подход и констелационни модели за индивидуалните сесии.

___

След изпратена заявка за Констелация, се провежда предварително събеседване, за да се установи дали методът е подходящ за вас.

Начини за участие:
  • Има два начина:
    – като участник (представител) -това ви дава възможност да наблюдавате или да участвате в разглеждането на поставена тема от друг човек. По този начин ние служим на човек в нужда и на цялото Поле в групата. Много често така неочаквано получаваме важни послания и прозрения по наши собствени предизвикателства.
– Като клиент, поставящ тема – темата ви се обсъжда предварително с водещия и получавате насока дали е подходящо да се разгледа чрез този метод; получавате и подкрепа да изясните и формулирате темата си ако сте объркани.
  • Теми за констелиране:
Темите, които ще поставите могат да бъдат от всякакво естество – здраве, партньорски и семейни отношения, деца, работа, дилеми и трудни решения, вътрешни конфликти и т.н. Важното е да са реални, ваши лични и актуални (не са само от любопитство). Ако все пак се колебаете, изпитвате пристеснение или темата е твърде деликатна, има начин и за индивидуална констелационна работа. Най-добре е да се свържете и да обсъдим какво е възможно за вас.
  • Ползи от участието:
Независимо дали лично поставяш тема или си участник-представител при еднократно или редовно посещение може да постигнеш някои от тези резултати:
• разрешаване на важна тема/проблем или получаване на нова перспектива и разбиране;
• изясняване и подобряване на отношенията в семейството, двойката;
• свързване с ресурси за сила и подкрепа, намиране на ‘моето място в живота;
• развиване на емпатия и приемане – разбиране на хората, отношенията, ситуациите;
• себепознание, развитие и трансформация;
• преодоляване на травми;
• получаване на знания и мъдрост за родителството, децата, партньорството, отношенията и личната отговорност и избори;

Индивидуална констелация

  • Индивидуална работа с констелационни модели

Ролята на Констелатора

При водене на констелация, фасилитатора не взима страна и не решава съдби. Той само създава условия, в които да се случи онова, което е възможно – от Полето и от клиента.

ИНТЕГРАЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ * Интегралните констелации са един едновременно древен и модерен път, който ни подканя да погледнем на действителността с други очи, чисто съзнание и с отворено сърце. Този път ни помага да видим взаимосвързания поток на енергия и съзнание, който протича зад събитията, и да разбулим илюзията на разделението, за да можем да разпознаем най-накрая себе си като цялостни. Интегралните констелации представляват инструмент на зараждащата се нова интелигентност, на една холистична, системна и интегрална „мисъл на сърцето“. Днес имаме най-голяма нужда от именно този вид мисъл. Всъщност можем да разглеждаме интегралните констилации като еволюцията на един ритуал на прехода –  по-модерен и адаптиран към нуждите на съвременния човек.

Констелациите работят на нивото на душата. Те отиват много по-дълбоко от рационалната мисъл на човек и неговия капацитет за промяна. Човек е роден в едно семейство и поема цялата семейна система като свой вътрешен образ. Чрез Семейната констелация този вътрешен образ става видим и емоционално осезаем. Освен множеството положителни елементи, това, което сме наследили може да съдържа неразрешени и¬ли потиснати елементи, нарушаващи баланса в семейната система. Изучаването на този „жив модел на семейството“ позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото, дори няколко поколения назад, се отразяват върху нашия живот, и по какъв начин.

Резултатът при Фамилните констелации зависи от степента на отвореност на клиента, пред колко може да се изправи и до колко може да интегрира новопридобитата осъзнатост. Една констелация, направена от любопитство ще бъде по-скоро повърхностна и няма да има въздействие. Това може да се случи и ако клиентът остане емоционално дистанциран и се опитва да тълкува констелацията по рационален начин. Какво ще бъде осъзнато и какво клиентът ще интегрира е едно лично пътуване в процеса на неговото израстване. Могат да бъдат намерени и интегрирани решения, само ако те са в хармония с душата на човека.

Какво е важно да се знае:

При поставянето на Констелация други, обикновено непознати хора поемат да играят/представляват вас и хората от вашето актуално или родителско семейство. Не е нужно да знаят нещо предварително за вас и проблема. Разгърната точната картина на вътрешната реалност е феноменален процес. Научно обяснение намираме в квантовата физика и теорията за огледалните неврони,

През преживяванията на представителите можем да разпознаем себе си, своите вътрешни гласове или пък гласовете на майка си и баща си, на свои роднини и близки, замесени по неочакван начин във вътрешната картина, която носим.

Да бъдещ представител е умение, което всеки човек носи като потенциал, но така също е и умение, което се развива. В началото може да ви е трудно да поставите граница между своите преживявания и тези на някой друг, чиято роля сте приел да играете, но с опита идва и увереността и ясното разграничаване.

Методът Семейни Констелации е завладяващ и уникален  процес, терапевтичен за всеки докоснал се до него.

Поради енергийната свързаност на участниците в Констелацията,  терапевтичния ефект е наличен, както за Констелираното лице, така  и за Представителите в сесията и за всеки участник /наблюдател/ в групата. Осъзнаването за Системните принципи в семейната система, тяхното функциониране и причинно-следствената връзка със събитията в живота ни са валидни за всеки един присъствал на констелационна сесия. Ценните прозрения допринасят за ново, разширено съзнание.  

Не отлагай, попитай за Билет сега>>>

– има достатъчно места…

Още за магията на Констелациите >

В Услуга на Вас:

Фасилитатор констелации:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ