СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

КОНСТЕЛАЦИИ

Семейните /фамилните/ Констелации е феноменален метод, разработен през 90-те години от Берт Хелингер. Психолог, педагог, философ… Берт Хелингер търси дълбоките връзки на семейните обвързаности, оплели човешките души в в болезнини нишки. Чрез терапевтичен метод – Семейни системни констелации, той се опитва да открие мястото на всеки индивид в сложната хореография на семейното съзвездие. За слабите ни страни, за заблудите, страховете, страданията, конфликтите и разочарованията в този метод е възможност да намерим отговорите. В последните години от живота му, неговата работа еволюира отвъд психологията и той нарича своя метод „Движение на Духа„.

В основата на този подход, привлякал бързо световния интерес лежи откритието за базисни /системни/ закони, които управляват всички семейни /родови/ системи, еднакви за всички култури, както и за други видове системи.

На по-късен етап Свагито Лийбермайстер добавя своите прозрения и медитацията като допълващ, паралелен метод при Семейните констелации.

Думата констелация” идва от латинската дума „cum” и “stella”. Първоначалното и значение се свързва с диспозицията на небесните тела и тяхната произтичаща от правилата на слънчевите системи взаимна зависимост. Когато една звезда отпадне, образувалата се черна дупка привлича в тъмния си водовъртеж и светещите в близост звезди. В буквален превод констелация”  означава съзвездие.

Уникалният феноменален метод представя  и изследва родовата или друга системна динамика.По същество представлява външната проекция на вътрешния модел на общностната система.

ПРИСЪСТВИЕТО НА МИНАЛОТО

Ние сме повлияни от тези, които са дошли преди нас и влияем на тези, които идват след нас. Всичко във Вселената е взаимосвързано, както и ние. Ние наследяваме култури и опит. Това е известно като колективно несъзнавано или памет в природата. Паметта в природата се организира в системи като ята от птици, религии, държави, футболни отбори и така нататък, но най-важната система за хората е семейството. Семейните системи са отговорни за начина, по който живеем и как се развиваме чрез природни закони, наречени „Редът на любовта“.

Процесът при Констелациите е базиран на подсъзнателната информацията от морфогенетичното поле. Чрез този метод се достига да най-дълбоките нива на несъзнаваното, който с много нежност и разбиране претворява системата, в която живеем и лекува нанесените рани. 

Всяка система се характеризира със своето „поле на съзнание“, наречено от английския билог Ръпърт Шелдрейк – морфогенетично поле. Там спомените от миналото продължават да действат като условни рефлекси и навици. Системните и семейните констелации ни свързват именно с това поле.

Основният феномен при Системните констелациите са преживяванията на представителите следствие на морфогенетичния системен резонанс/отразяване/. Научно обяснение за процеса ни дава Квантовата физика и невробиологията, Теорията за полето и Огледалните неврони.

Интегралните фамилни констелации са разширен модел на метода, при който се зачита Интегралната теория на Кен Уилбър и предполагат използването им при различни аспекти от живота. Подхода към човека е като към интегрална съвкупнист -Тяло, Душа и Дух. Изследват се състоянията и на трите нива – воля, чувство и мисъл и четирите основни измерения на битието, според Интегралната теория на Кен Уилбър. Вътрешното индивидуално/Аз – психиката; Външното индивидуално/То,Това – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица/Ние, в която съществува индивида; И външното колективно ТЕ – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

При различните видове Системни семейни констелации, се отваря пространство за изследване на на наболели проблеми, които ни съпътстват в живота:

  • проблеми от личностен характер – страхове, напрежение, стрес и други;
  • проблеми от семеен характер и при партньорски връзки;
  • проблеми от служебен характер;

Смисълът на Семейните констелаци е да видим нещо, което не виждаме в ежедневието си. Според Хелингер в „Семейните констелации” ние виждаме картини, които лекуват душата.

В една една сесия биха могли да се разкрият дълбоки истини за нашето семейство и за нас самите, които имат потенциала да излекуват, трансформират, освободят и да променят живота ни към по-добро.

Семейните констелации са метод, приложим и в една единствена сесия. Констелцията помага на клиента да се свърже дълбоко със своята реалност и да разбере по какъв начин е заплетен с други членове на семейството. И тук работата свършва. Това е като да намериш нова посока или перспектива в живота си. Станала е вътрешна промяна и от този миг нататък всички подробности ще се разкриват от само себе си. Възможно е обаче не всеки казус да е бил разрешен в рамките на една сесия, особено ако има много сложни връзки в рожденото семейство. Тогава е възможно да се направи още една констелация. По сходни причини, клиентът може да се нуждае от една констелация за настоящото си семейство, и от друга – за рожденото си семейство. Или може би е минало време и са се появили нови прозрения или факти за семейството на клиента, тогава той също може да реши да си направи друга констелация.

Процесът на интеграция ще продължи дълго време, след като самата сесия е приключила.

Същинските констелации се провеждат в група и се обявяват на страницата Ни за Събитя.

При Интегралното консултиране се ползва медитативен подход и констелационни модели за индивидуалните сесии.

След изпратена заявка за Констелация, провеждаме интервю, за да установим дали методът е подходящ за вас.

Начини за участие:
  • Има два начина:
    – като участник (представител) -това ви дава възможност да наблюдавате или да участвате в разглеждането на поставена тема от друг човек. По този начин ние служим на човек в нужда и на цялото Поле в групата. Много често така неочаквано получаваме важни послания и прозрения по наши собствени предизвикателства.
– Като клиент, поставящ тема – темата ви се обсъжда предварително с водещия и получавате насока дали е подходящо да се разгледа чрез този метод; получавате и подкрепа да изясните и формулирате темата си ако сте объркани.
  • Теми за констелиране:
Темите, които ще поставите могат да бъдат от всякакво естество – здраве, партньорски и семейни отношения, деца, работа, дилеми и трудни решения, вътрешни конфликти и т.н. Важното е да са реални, ваши лични и актуални (не са само от любопитство). Ако все пак се колебаете, изпитвате пристеснение или темата е твърде деликатна, има начин и за индивидуална констелационна работа. Най-добре е да се свържете и да обсъдим какво е възможно за вас.
  • Ползи от участието:
Независимо дали лично поставяш тема или си участник-представител при еднократно или редовно посещение може да постигнеш някои от тези резултати:
• разрешаване на важна тема/проблем или получаване на нова перспектива и разбиране;
• изясняване и подобряване на отношенията в семейството, двойката;
• свързване с ресурси за сила и подкрепа, намиране на ‘моето място в живота;
• развиване на емпатия и приемане – разбиране на хората, отношенията, ситуациите;
• себепознание, развитие и трансформация;
• преодоляване на травми;
• получаване на знания и мъдрост за родителството, децата, партньорството, отношенията и личната отговорност и избори;

Индивидуална констелация

  • Индивидуална работа с констелационни модели

Ролята на Констелатора

При водене на констелация, фасилитатора не взима страна и не решава съдби. Той само създава условия, в които да се случи онова, което е възможно – от Полето и от клиента.

Констелациите работят на нивото на душата. Те отиват много по-дълбоко от рационалната мисъл на човек и неговия капацитет за промяна. Човек е роден в едно семейство и поема цялата семейна система като свой вътрешен образ. Чрез Семейната констелация този вътрешен образ става видим и емоционално осезаем. Освен множеството положителни елементи, това, което сме наследили може да съдържа неразрешени и¬ли потиснати елементи, нарушаващи баланса в семейната система. Изучаването на този „жив модел на семейството“ позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото, дори няколко поколения назад, се отразяват върху нашия живот, и по какъв начин.

Резултатът при Фамилните констелации зависи от степента на отвореност на клиента, пред колко може да се изправи и до колко може да интегрира новопридобитата осъзнатост. Една констелация, направена от любопитство ще бъде по-скоро повърхностна и няма да има въздействие. Това може да се случи и ако клиентът остане емоционално дистанциран и се опитва да тълкува констелацията по рационален начин. Какво ще бъде осъзнато и какво клиентът ще интегрира е едно лично пътуване в процеса на неговото израстване. Могат да бъдат намерени и интегрирани решения, само ако те са в хармония с душата на човека.

Какво е важно да се знае:

При поставянето на Констелация други, обикновено непознати хора поемат да играят/представляват вас и хората от вашето актуално или родителско смемейство. Не е нужно да знаят нещо предварително за вас и проблема. Разгърната точната картина на вътрешната реалност е феноменален процес. Научно обяснение намираме в квантовата физика и теорията за огледалните неврони,

През преживяванията на представителите можем да разпознаем себе си, своите вътрешни гласове или пък гласовете на майка си и баща си, на свои роднини и близки, замесени по неочакван начин във вътрешната картина, която носим.

Да бъдещ представител е умение, което всеки човек носи като потенциал, но така също е и умение, което се развива. В началото може да ви е трудно да поставите граница между своите преживявания и тези на някой друг, чиято роля сте приел да играете, но с опита идва и увереността и ясното разграничаване.

Методът Семейни Констелации е завладяващ и уникален  процес, терапевтичен за всеки докоснал се до него.

Поради енергийната свързаност на участниците в Констелацията,  терапевтичния ефект е наличен, както за Констелираното лице, така  и за Представителите в сесията и за всеки участник /наблюдател/ в групата. Осъзнаването за Системните принципи в семейната система, тяхното функциониране и причинно-следствената връзка със събитията в живота ни са валидни за всеки един присъствал на констелационна сесия. Ценните прозрения допринасят за ново, разширено съзнание.  

Още за магията на Констелациите >

В Услуга на Вас:

Фасилитатор констелации:

Красимира Д. Златева ИК

Асистен:

Людмила Георгиева ИК

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

Безплатна консултация