Izkriwyawane na wremeto w prostranstwoto

Изкривяването на времето в пространството

Хипотезата за изкривяване на пространство-времето през последните години се превръща във факт признат от науката и потвърдено от НАСА.  Изкривяването на времепространството засяга посоката на движение на телата и променя …