Vytre[niyat ni demon

Вътрешният ни Демон

Живеем във време на големи предизвикателства на всички нива и трябва да се научим как да реагираме. Не можем да продължим да се чувстваме като жертви , делегирайки отговорността за решения …

Zakonyt za Antagonista -Shkolata za Bogowe

Антагонистът /врагът/- специалната двигателна сила на Еволюцията

Всяко нещо, от най-простото до най-сложното, от един човек до една цивилизация, всеки организъм… среща по своя еволюционен път „привидно“ противоположната сила  – Антагонистът, по издържливост и способност, равен по …