БИТИЕ И ВРЕМЕ – Мартин Хайдегер

Имаме ли днес отговор на въпроса, какво собствено разбираме под думата „биващо“? В никакъв случай. Така че си струва отново да поставим въпроса за смисъла на битието. Само затруднени ли …

Izkriwyawane na wremeto w prostranstwoto

Изкривяването на времето в пространството

Хипотезата за изкривяване на пространство-времето през последните години се превръща във факт признат от науката и потвърдено от НАСА.  Изкривяването на времепространството засяга посоката на движение на телата и променя …