Dyhovnaya pyteka

Духовната пътека

Ако тръгнеш по духовната пътека, но ценностната ти система не е претърпяла промени – нещо не е наред!  Защото озарената душа не цени вече златото повече от всеки друг метал, …

Principyt na Syotvetstvieto -Hermeti`ni princiipi

ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСВИЕТО -втори Херметичен принцип

II „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе“ – Кибалион ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСВИЕТО е вторият от Седемте Херметични принципа, върху които се основава цялата Херметична философия. Този …

Rincipyt na Mentalnostta

ПРИНЦИПЪТ НА МЕНТАЛНОСТТА -първи Херметичен принцип

I „Цялото е Ум. Светът е ментален“ -Кибалион, първи Херметичен принцип Този  Принцип е въплъщение на истината, че „Всичко е Ум“. Цялото е субстанционалната реалност, лежаща в основата на всички …

Движението на Духа

Според Кен Уилбър, Битието и Съзнанието съществуват като спектър, преминаващ от материя в тяло, в разум, в душа и в Дух. И въпреки, че Духът е в известен смисъл най-високото …