Bibliyata na Dyavola ili Dyavolskata bibliya

Дяволска ли е Библията на Дявола

Средновековието е период от историята, който пази някои от най-загадъчните митове и писания. Единият е най-големият средновековен ръкопис в света, „Codex Gigas“, гигантска „нечестива“ библия, която според легендата е написана …