Koi sym Az -samoidentifikaciya

Кой мислите, че сте?

Кой съм Аз? Всеки в даден момент си е задавал този въпрос. Усещането за това „кой съм“ се предопределя от нивото на съзнание. Обикновено се самоидентифицираме с егото си. Вярваме, …

Капаните на егото

Капаните на егото

Без значение каква духовна практика или учение следвате (ако следвате),или дали знаете за неговото съществуване – егото обича да чака в засада, за да си присвои уж духовност за сметка …

Проекция на Сянката

Проекцията е позиционирането на собствените ни мисли и чувства върху света. Как точно се случва това? При еволюцията на Съзнанието аспект от Егото бива потиснато. Обикновено е онази част, която …