Silata na intuiciyata - edinstvoto mejdu uma i syrceto

Силата на интуицията – единството между ума и сърцето

Интуицията е способна да възстанови единството между ума и сърцето, между мисълта и чувството, между Мъдростта и Любовта, за да познае човек Истината. Когато едно същество наистина посвети живота си …