Кармата – генетичен код на действията на пространствата на Вселената

Терминът „карма“ идва от санскрит, официалният език на Индия с много древен произход. През вековете това древно знание за универсалните закони е било предадено по целия свят и е проникнало …