Сътворението на света

Космологията се съгласява с първия стих от „Битие“-то

1: Как е възникнал светът?Този въпрос вълнува хората от самото начало на цивилизацията. За някого може да изглежда парадоксално, но две различни парадигми – религиозната (богословската) и научната (физическата) – …