Antichnata lira na Orfei

Античната Лира на Орфей

Седемте Херметични принципа резонират в античната лира на митичната фигура – легендарният, тракийски музикант, певец, поет и жрец Орфей. Седемте струни на неговия магически инструмент звучат в съответствие с тоновете …