Lotosyt -udivitelnata emblema na duhovnoto prosvetlenie

ЛОТОС – удивителната емблема на жизнения цикъл на човека и Вселената

Лотосът е символ на абсолютна чистота и пробуждане, емблемата на духовно извисяване и символизира чистотата на сърцето и ума. Свещеното цветето визуализира възможността за всички човешки същества да постигнат състоянието …