Zakonyt za ravnovesieto -obmen mejdu davane i poluàvane

Законът за равновесието или обмен между даване получаване

БАЛАНСЪТ МЕЖДУ ПОЗИТИВЕН И НЕГАТИВЕН ОБМЕН В СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА При Семейните /фамилни/констелации едно от често срещаните системни нарушения е именно при Законът за равновесието. Според Закона за равновесието при баланса …