Magiyata na Mahalata na Wadim Zeland

Магията на Махалата според Вадим Зеланд

Според Вадим Зеланд, група хора, мислещи в една посока, създават енергийноинформационна структура, която той нарича Махало. Структурата възниква, когато мислите са насочени в едно направление и следователно параметрите на мисловната …