Igrite na mozyka

Игрите на мозъка

Британският невролог Крис Фрит ни показва с примери, че вътрешният свят на всеки от нас се формира от мозъка и че същият този мозък скрива от нас повечето решения, които взема, …