Pogled v Dushata

Поглед в Душата

Съществува една единствена памет, която не е преставала да функционира и да централизира всички придобивки на колективната душа. Морис Метерлинк Какво е Душата? Всяка душа има своя индивидуалност, която се …

Еволюционен план на Душата

Едно от най-големите предизвикателства за търсещия знания е да разбере концепцията за Тайните на  Душата. Мнозина не са сигурни за местоположението ѝ как да комуникират с нея. Мехран Кеше посочи, …

Кен Уилбър – Спектър на съзнанието

В тази книга ще открие мястото, както за Аз-а, Свръх Аз-а и То, така и за цялостния организъм, за междуличностния Аз и накрая, за космическото съзнание – източник и предпоставка за всички тях.