Principyt na protivopolojnostite

ПРИНЦИПЪТ на противоположностите -четвърти Херметичен принцип

IV: „Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни …