Пчелата е тайнство, което царува в аромата

Животът на Пчелите – Морис Метерлинк Тази уникална книга, изпълнена с метафора, показва през призмата на пчелния кошер – как е устроен света, как биха могли да бъдат устроени човешките …