Lineinoto i spiralovidnoto mislene

Линейно и спираловидното мислене

Линейното мислене е мисловен процес, следващ известна прогресия стъпка по стъпка, при която трябва да бъде предизвикан отговор на дадена стъпка, преди да бъде предприета друга стъпка. (Стъпка 1, Стъпка …

Naukata za Boga

Защо учени наричат Бога етер, поле, квантова пяна или плазма

Съвременните теории доказват, че една субстанция или поле пронизва цялата Вселена. „Цялата материя произхожда и съществува единствено благодарение на една сила… Трябва да приемем, че зад тази сила съществуват съзнание …