Светът, който зрее вътре в душите ни…

„Свят”. Само една кратка думичка, а толкова пренаситена от значения. Една думичка, която предизвиква експлозия от различни лица, имена, чувства, спомени. Зад нея искри безкрайната палитра от възможности, с които …