Морфогенетично поле -невидимите организиращи полета

От 1920 г. биолози използват термина „морфогенетични полета“, за да определят полетата, даващи форма на биологичните системи, а в последно време биологът Рупърт Шелдрейк разшири, прецизира и популяризира понятието като …

Съзнание НИ е Пряко Свързано със Светлината

Съзнание НИ е Пряко Свързано със Светлината

Учените Откриват Биофотоните в Мозъка, които Намекват че Нашето Съзнание, е Пряко Свързано със Светлината! Какво е съзнанието? Как работи, откъде произхожда? Колко е мощно? Близо ли е до разкриването …

Kapkata i okeanyt -sebeosyznawane i individualnost

КАПКАТА И ОКЕАНЪТ – Себеосъзнаване, индивидуалност и единство

Всеки се ражда индивид, т.е. уникално същество. После тази индивидуалност се развива. Мислите, знанията, убежденията, навиците и дори характерът са се появили по-късно, като налепи. И същевременно всичко това не …