Igrite na synkata

Игрите на Сянката

Проекцията на негативните емоции/сенчестия ни аспект е невероятно често срещана, особено на запад, където преобладаващата атмосфера на християнски морал изисква да се борим срещу всички „лоши“ и негативни черти у …

Проекция на Сянката

Проекцията е позиционирането на собствените ни мисли и чувства върху света. Как точно се случва това? При еволюцията на Съзнанието аспект от Егото бива потиснато. Обикновено е онази част, която …