Principyt za Prichnata i Sledstvieto -Kibalion

Принципът за Причината и Следствието -шести Херметичен принцип

VI „Всяка Причина има свое следствие; всяко Следствие имам своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие на Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не …

Principyt na protivopolojnostite

ПРИНЦИПЪТ на противоположностите -четвърти Херметичен принцип

IV: „Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни …

Hrmetichnu wselenski principi

Херметични принципи

Основата на Херметичната философия е менталната трансмутация, чрез която обединяваме себе си с източника. Менталната трансмутация не е възможна
без усвояване на Херметичните принципи.