Akashovite zapisi -kosmicheskite ni dosieta

Акашовите записи са космическите ни досиета

Акашовите записи са космически досиета, невидими и труднодостъпни за обикновения човек. Голямото количество съвременна информация за Акашовите хроники е достъпна благодарение на уважавани екстрасенси и медиуми -хора, които по някакъв начин са …

Hronikite na Akasha

Хрониката на Акаша

За по-лесно разбиране, Акашовите хроники или Книгата на живота, могат да бъдат оприличени на вселенска суперкомпютърна система.  „Акаша“ идва от санскритска дума, означаваща „безгранично пространство“ и представлява централен архив, който …

Edgar Kejsi za Akashovite zapisi

Едгар Кейси за Акашовите Хроники

Хората от древни времена са вярвали, че съществуват небесни свитъци, съдържащи историята на човечеството и на всяка отделна душа от зората на Сътворението. И може би, когато с философско примирение …

Hronikite na Akasha -Akashovite zapisi -Knigata na jivota

Акашовите записи – Хрониките на Акаша или Книгата на живота

Според Елена Блаватска, Акаша е един от космическите принципи. „Това е пластична материя, съзидание по физическата си природа, неизменна във физическите си принципи. Това е квинтесенцията на всички възможни форми …